Οι διαδικασίες μετάδοσης των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών

Με εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών προσδιορίζονται οι (πάγιες) διαδικασίες μετάδοσης των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου έτους 2023.   

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει το έντυπο αποτελέσματος υπέρ των περιφερειακών συνδυασμών και το έντυπο αποτελέσματος υπέρ των δημοτικών συνδυασμών σε πιστοποιημένο αγγελιοφόρο του Δήμου.

Τα έντυπα αποτελεσμάτων ψηφιοποιούνται στο πλησιέστερο δημοτικό κατάστημα και αποστέλλονται μέσω του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στην έδρα της Εκλογικής Περιφέρειας. (δηλαδή στο Δημαρχείο του κάθε Δήμου)