Αλλάζει ο τρόπος εκλογής Δημοτικών Συμβούλων στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 / Ποιες οι άλλες αλλαγές

Αλλάζει ο τρόπος εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων στους Δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των 100.000. Συγκεκριμένα, με τροπολογία που εντάχθηκε στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο μετά από πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη, καταργείται η πρόβλεψη του «Καλλικράτη» (Ν 3852/2010) σύμφωνα με την οποία ο ψηφοφόρος είχε το δικαίωμα να «σταυρώσει» μέχρι τρεις υποψήφιους από τη δημοτική κοινότητα στην οποία ανήκει και μόλις ένα από τις υπόλοιπες. Με την τροπολογία, επανέρχεται η παλαιά ρύθμιση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η οποία εφαρμόσθηκε τελευταία φορά στις δημοτικές εκλογές του 2006 σύμφωνα με την οποία ο ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει να «σταυρώσει» δημοτικούς συμβούλους απ’ όλα τα δημοτικά διαμερίσματα χωρίς περιορισμό.

Δηλαδή, ο δήμος αντιμετωπίζεται, πλέον, ως ενιαίο σύνολο αναφορικά με την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ενώ παραμένει η διάκριση αναφορικά με τους διαμερισματικούς συμβούλους.
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό ψηφίζεται σήμερα στο σύνολό του στη Βουλή και αμέσως μετά, ξεκινάει η προθεσμία για την δημοσιοποίηση του σε ΦΕΚ.

Ποιες οι άλλες αλλαγές

Αξίζει να σημειωθεί πως, κατά την χθεσινή πρώτη μέρα συζήτησης του νομοσχεδίου υπήρξε από όλα τα Κόμματα η αναγνώριση πολλών θετικών σημείων στο Σχέδιο Νόμου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, μιλώντας στην Επιτροπή, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Το σχέδιο νόμου που συζητούμε περιλαμβάνει ρυθμίσεις, οι οποίες έρχονται να αποκαταστήσουν δυσλειτουργίες, να άρουν γραφειοκρατικά προσκόμματα και να διευκρινίσουν ασάφειες σε μια σειρά ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είναι αλήθεια ότι πολλές από αυτές αναφέρονται μεν στον “Καλλικράτη”, χωρίς όμως να αγγίζουν τον πυρήνα του.

Όπως άλλωστε έχω τονίσει κατ’ επανάληψη, η τροποποίηση του “Καλλικράτη” θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής που έχει ως αντικείμενο την επόμενη φάση του προγράμματος.

Πρόθεσή μας είναι να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε όλες τις θέσεις που θα διατυπωθούν στην επιτροπή, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε τις προτάσεις, αλλά και την πλούσια αυτοδιοικητική εμπειρία των μελών της.

Επειδή ακριβώς ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί για εμάς ένα πραγματικό κύτταρο δημοκρατίας, αντιμετωπίζουμε την επόμενη φάση του “Καλλικράτη” ως μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση.

Στη μεταρρύθμιση αυτή δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ευόδωσή της. Όμως υπάρχουν και εκκρεμότητες που δεν μπορούν να περιμένουν.

Αυτές ακριβώς ερχόμαστε να καλύψουμε, μαζί με άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη σημερινή μας νομοθετική πρωτοβουλία, μέσα από μια σειρά στοχευμένων διορθωτικών παρεμβάσεων.

Αποκλειστικός μας γνώμονας είναι η βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των ΟΤΑ, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εξασφάλιση της παροχής καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, ενεργοποιούμε το θεσμό του “συμπαραστάτη του δημότη” και του “ελεγκτή νομιμότητας”, επεκτείνουμε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης “πόθεν έσχες” σε μια σειρά επιπλέον προσώπων, προωθούμε τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, εξασφαλίζουμε το απαραίτητο προσωπικό στους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση εποχικών και έκτακτων αναγκών και καθιερώνουμε μητρώο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών.

Επίσης, τροποποιούμε τη διαδικασία αντικατάστασης του Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, εάν η θέση του κενωθεί, καθιερώνουμε τη δυνατότητα του Δημάρχου να μετακινεί το προσωπικό του Δήμου, όπου υπάρχει ανάγκη, ρυθμίζουμε θέματα προσωπικού και αναγνωρίζουμε την προϋπηρεσία του εργαζομένων που μεταφέρθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις σε Δήμους.

Ένα ακόμη σημείο, στο οποίο θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, είναι το ζήτημα της ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους.

Η χώρα μας εξέρχεται από μια περίοδο βαθιάς κρίσης και παρατεταμένης ύφεσης, που έχουν φέρει σε δεινή οικονομική κατάσταση χιλιάδες συμπολίτες μας.

Γι’ αυτό το λόγο έχουμε υποχρέωση να διευκολύνουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις συσσωρευμένες οφειλές τους προς τους Δήμους.

Με το σκεπτικό αυτό προωθούμε τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών μέσα από τη μείωση προστίμων και τη δυνατότητα τμηματικών καταβολών, οι οποίες φθάνουν, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, μέχρι και τις 100 δόσεις. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνουμε στα ζητήματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των ΟΤΑ.

Η εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων και η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, προϋποθέτουν την οικονομική τους ευρωστία και βιωσιμότητα.

Μετά λοιπόν το πρώτο βήμα που κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι με την ενίσχυση του ρόλου του “Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ”, με τη σημερινή μας νομοθετική πρωτοβουλία συνεχίζουμε την προσπάθεια για την προσαρμογή των οικονομικών των ΟΤΑ στις σύγχρονες ανάγκες και για τη διασφάλιση της κατάρτισης ισοσκελισμένων και ρεαλιστικών προϋπολογισμών.

Τη στιγμή που η χώρα πετυχαίνει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο και ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε τόσο δυσβάστακτες θυσίες, είναι αδιανόητο να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό με οποιαδήποτε πρόσθετη και αδικαιολόγητη δαπάνη.

Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε άλλες επιμέρους διατάξεις, αφού άλλωστε ο εισηγητής μας αναφέρθηκε διεξοδικά στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Κλείνοντας σημειώνω ότι άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και έχω ήδη ζητήσει γραπτώς τις θέσεις των κομμάτων, προκειμένου να τις υιοθετήσουμε, όπου αυτό είναι δυνατόν».