Τα κωλύματα εκλογιμότητας για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 / Η εγκύκλιος

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρώτη εγκύκλιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την οποία παρέχονται πληροφορίες για τα πρόσωπα και τις ιδιότητες που αυτά έχουν και επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. 

Περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες για το σύνολο των κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων, θα παρασχεθούν με την κύρια εκλογική εγκύκλιο που θα εκδοθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενόψει των δημοτικών εκλογών.

Οι ενότητες της εγκυκλίου που αναφέρονται στα κάθε μορφής κωλύματα εκλογιμότητας

Α. Τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας – Δυνατότητα απαλλαγής από κρίσιμα καθήκοντα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022

Β. Τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας –Δυνατότητα παραίτησης υποψηφίων μέχρι την 31η Μαΐου 2023

Α. Τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας από συναφθείσες συμβάσεις

Β. Τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας – Δυνατότητα παραίτησης πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων

Γ. Κώλυμα εκλογιμότητας– Δυνατότητα παραίτησης υποψηφίων μέχρι την 31η Μαΐου 2023

Δ. Απόλυτο τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας- Μη δυνατότητα παραίτησης των υποψηφίων

Ε. Απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας

IV. Σχετικό Ασυμβίβαστο υπαλλήλων δήμων και των νομικών τους προσώπων (Άρθρο 105 του ν. 5003/2022)

V. Πίνακας κρίσιμων ημερομηνιών για τα κωλύματα εκλογιμότητας και το ασυμβίβαστο υπαλλήλων δήμων

Διαβάστε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ πατώντας ΕΔΩ