Τα Άρθρα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λειτουργία των Δήμων

Παρουσίαση όλων των Άρθρων του κανονιστικού πλαισίου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020 για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.

Ακολουθείστε το link ΕΔΩ