Εγκρίνεται σε τρεις Δήμους της Ανατ. Αττικής η χωροθεσία κατασκευής Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020, εγκρίνονται οι προταθέντες από 23 Δήμους της Αττικής χώροι για την κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης.

Στους 23 Δήμους συγκαταλέγονται μόνον, οι Δήμοι, Σπάτων – Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Ραφήνας – Πικερμίου οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες κατασκευής του ΣΜΑ μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου:

– η προσωρινή λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης επιτρέπεται από τη δημοσίευση του νέου νόμου “έως τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, είτε με τροποποίηση ΓΠΣ ή με έγκριση ΤΧΣ και μέχρι πέντε (5) έτη.

– μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής παύει η προσωρινή λειτουργία του ΣΜΑ.

καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΜΑ επιβάλλεται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της όχλησης, την οπτική απομόνωση με περιμετρικές φυτεύσεις ή περιφράξεις και τη χρήση των βέλτιστων τεχνικών για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων.

– για τις ανάγκες της προσωρινής λειτουργίας των ΣΜΑ στους ανωτέρω χώρους, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και του τρόπου κτήσης τους, επιτρέπονται οι προσωρινές κατασκευές του άρθρου 21 του ν.4067/2012.

– μετά τη λήξη της προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του ΣΜΑ, ο Δήμος οφείλει εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του μορφή.

ειδικά, για τις περιπτώσεις παρόδου του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, δεν επιτρέπεται παράταση της προσωρινής λειτουργίας των ΣΜΑ.”

Η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “oι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) περιλαμβάνονται στις Αστικές Υποδομές Κοινής Ωφέλειας, που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των πόλεων.

Με γνώμονα την εύρυθμη αποκομιδή των απορριμμάτων των παραπάνω Δήμων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας κρίνεται ως πλέον κατάλληλη η προσωρινή λειτουργία των ΣΜΑ στις θέσεις όπου ήδη λειτουργούν. ”

Δείτε ΕΔΩ το Άρθρο 92 του Νομοσχεδίου