Έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. Παλλήνης ζητάει η αντιπολίτευση για την άρνηση του Δημάρχου να συσταθεί Επιτροπή Παιδείας

Την σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ζητάει σύσσωμη η αντιπολίτευση του Δήμου Παλλήνης

Την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης σε έκτακτη συνεδρίαση ζητούν με κοινό αίτημα τους, οι 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, προκειμένου να συζητηθεί η άρνηση του Δημάρχου κ. Α. Ζούτσου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, άρνηση που καθιστά το Δήμο Παλλήνης ως το μοναδικό Δήμο που αποφεύγει την σύσταση της αν και προβλέπεται από το άρθρο 50 του νόμου 1566/1985.

Για το ίδιο ζήτημα, οι 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζητούν τη λήψη απόφασης για καταγγελία του Δημάρχου κ. Α. Ζούτσου ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής για παράβαση καθήκοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αίτημα σύγκλησης του Δ. Σ. υπογράφεται από Δημοτικούς Συμβούλους και των τριών Δημοτικών Παρατάξεων καθώς και από τους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, Θόδωρο Σμυρλιάδη και Κώστα Μήλα.

Βάσει του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. ο πρόεδρος του σώματος υποχρεούται να ορίσει την αιτούμενη συνεδρίαση σε διάστημα έξι (6) ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος.

Ακολουθεί το αίτημα της σύγκλισης του Δ.Σ.

Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Παλλήνης

Αίτηση

(Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 74 του Ν.3852/2010)

Θέμα: Συζήτηση για την άρνηση του Δημάρχου συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παλλήνης και λήψη απόφασης για καταγγελία της παράβασης καθηκόντων του ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής.

κ. Πρόεδρε,

Αιτούμεθα όπως δυνάμει του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα «Συζήτηση για την άρνηση του Δημάρχου συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παλλήνης και λήψη απόφασης για καταγγελία της παράβασης καθηκόντων του ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής».

Το αίτημα μας αυτό κ. Πρόεδρε στηρίζεται στο γεγονός ότι ο κ. Δήμαρχος:

 1. Παράνομα και αντιδημοκρατικά δεν συγκροτεί την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αν και η συγκρότηση της υποχρεωτικά προβλέπεται στο άρθρο 50 του ν.1566/1985 παραβαίνοντας το καθήκον του, της εφαρμογής του Νόμου.
 2. Αρνείται να την συγκροτήσει αν και την έχουν ζητήσει με αίτηση η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου και οι πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργάνων της «ΕΛΜΕ» και «ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ», ως εκ του νόμου φορείς που συμμετέχουν στην ΔΕΠ.

Γ. Αρνείται να την συγκροτήσει κόντρα στις υποδείξεις του Υπουργείου Παιδείας, Εσωτερικών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Παλλήνη 9-4-2021

Οι συνυπογράφοντες την παρούσα Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 1. Παναγιώτης Μερτύρης (επικεφαλής παράταξης)
 2. Φιλίτσα Δασκαλάκη
 3. Αθανάσιος Οικονόμου
 4. Νεκτάριος Καλατζής
 5. Παναγιώτης Χριστοφιλέας
 6. Ηλίας Περδίκης
 7. Ειρήνη Κουνενάκη (επικεφαλής παράταξης)
 8. Μίλια Κόπτη
 9. Μαρία Αμοργιανού
 10. Κωνσταντίνος Μήλας
 11. Καρκούλιας Δημήτριος
 12. Θεόδωρος Σμυρλιάδης (ανεξάρτητος Δημ. Σύμβουλος)
 13. Θεοδώρα Πασχαλίδου (επικεφαλής παράταξης)
 14. Γεώργιος Ριζάς