Απίστευτο! Οι Δασικοί χάρτες της Ανατολικής Αττικής θα αναρτηθούν στις 10 Φεβρουαρίου!

Την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017 πρόκειται να αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες της Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος/Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Περιβάλλοντος.

Ήδη, από αύριο, Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 ξεκινάει τμηματικά η ανάρτηση δασικών χαρτών διαφόρων περιοχών της χώρας και σύμφωνα με το έγγραφο που υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, κ. Κωνσταντίνο Δημόπουλο, “οι διευθύνσεις δασών των αποκεντρωμένων διοικήσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ευρύτατη δημοσιοποίηση της ανάρτησης καθώς και της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.