Νέα φοιτητική ταυτότητα από εφέτος. Η έκδοσή της θα ξεκινήσει στις 24 Σεπτεμβρίου

alt

Νέα φοιτητική ταυτότητα θα έχουν από εφέτος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, που θα είναι αυστηρά προσωπική και «προστατευμένη» από την πιθανότητα πλαστογραφίας. Σ΄αυτήν, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να περιλάβουν και προσωπικά στοιχεία (προβλήματα υγείας, ιδιότητα δωρητή οργάνων κλπ).

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την δωρεάν έκδοση της νέας φοιτητικής ταυτότητας θα ξεκινήσει στις 24 Σεπτεμβρίου. Στην ίδια ανακοίνωση δίνονται και διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για ένα νέο, ηλεκτρονικό και αδιάβλητο σύστημα.

Από την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και μετά, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για έκδοση νέας φοιτητικής ταυτότητας, από τη διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr

H νέου τύπου ταυτότητας σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας θα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, καθώς και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του φοιτητικού εισιτηρίου (Πάσο). Συνεπώς κάθε Ίδρυμα μπορεί να αξιοποιήσει τις νέου τύπου ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων, εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

  • Για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα ισχύσει η παρακάτω διαδικασία: Η αίτηση θα υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και αφού παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του οικείου ιδρύματος.
  • Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα διαβιβάζονται κατόπιν στον Ανάδοχο, (που έχει επιλεγεί με Διεθνή Διαγωνισμό) για την εκτύπωση, συσκευασία και διανομή στους δικαιούχους φοιτητές.

Οι φοιτητές δεν θα επιβαρύνονται για την ταυτότητά τους, εκτός από την περίπτωση ανατύπωσης λόγω απώλειας.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, θα παρέχεται, επίσης στον φοιτητή – προαιρετικά – η δυνατότητα να περιλάβει στη νέα ταυτότητα επιπλέον στοιχεία, όπως είναι η αναγραφή πιθανών αλλεργιών και η δήλωση δωρητή οργάνων.

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας της Γενικής Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ η χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.