“Ευθύνη των Δήμων και όχι των Διευθυντών Σχολείων” η πυροπροστασία των Σχολικών Μονάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή το γεγονός της επιβολής προστίμου 1.100 Ευρώ από το Πταισματοδικείο Πειραιά σε Διευθυντή σχολικής μονάδας λόγω ελλείψεων πυροσβεστικών μέσων στο διδακτήριο, με ανακοίνωση της επισημάνει τα εξής:

1. Θεωρούμε απαράδεκτη την προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης για την αντιπυρική προστασία των σχολικών μονάδων στους/στις Δ/ντες-Δ/ντριες σχολικών μονάδων, τη στιγμή που είναι σε όλους γνωστό ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες των σχολικών κτηρίων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι Δήμοι.

2. Υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η ευθύνη της πυροπροστασίας καθώς και της αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης των σχολικών μονάδων ανήκει εξολοκλήρου στο Κράτος και στους Δήμους, και όχι στους/στις Δ/ντες-Δ/ντριες των σχολικών μονάδων.

3. Απαιτούμε:
• Οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο να διώκονται Δ/ντες-Δ/ντριες σχολικών μονάδων για ζητήματα που αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των Δήμων.
Οι Δήμοι να προβούν έγκαιρα και άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας σε όλες τις σχολικές μονάδες.
• Να υπάρξει κεντρικός, οργανωμένος σχεδιασμός από πλευράς της Πολιτείας για την πραγματοποίηση ελέγχων σε όλα τα σχολικά κτήρια με στόχο την πρόληψη από σεισμό-πλημμύρα-πυρκαγιά.

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. υπογράφεται από τον Πρόεδρο, κ. Τηλέμαχο Κουντούρη και τον Γεν. Γραμματέα, κ. Νικόλαο Μακεδώνα.