Πιθανή η αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από την επόμενη σχολική περίοδο

Υψηλές είναι οι πιθανότητες να αυξηθεί το ωράριο απασχόλησης των εκπαιδευτικών από την επόμενη σχολική περίοδο, καθώς οι προγραμματισμένες μέχρι στιγμής προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών δεν φαίνεται να επαρκούν για την κάλυψη των κενών.

Η εκτίμηση εδράζεται στο γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας έχει εξασφαλίσει, αναφορικά με το επόμενο έτος, πιστώσεις για τις προσλήψεις μόλις 2.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν φέτος.

Η “υποψία” για ενδεχόμενη αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών προκύπτει και από την αμφίσημη δήλωση του υπουργού Παιδείας περί “αναδιοργάνωσης του τρόπου τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα Σχολεία…” αποφεύγοντας να διευκρινίσει πως μια τέτοια απόφαση μπορεί να υλοποιηθεί στην τρέχουσα χρονική συγκυρία.