Από σήμερα, Τρίτη, 12 Ιουλίου οι αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών

Από σήμερα, Τρίτη, 12 Ιουλίου,

και για μία εβδομάδα θα μπορούν να καταθέτουν στο υπουργείο Παιδείας «ηλεκτρονικά»

οι εκπαιδευτικοί τις αιτήσεις τους για πρόσληψη σε θέση αναπληρωτών στα σχολεία.

Με την ίδια διαδικασία θα γίνουν και οι «μεταφορές» εκπαιδευτικών μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων ανεξαρτήτως του αντικειμένου τους, καθώς το υπουργείο Παιδείας συμπεριέλαβε διάταξη στην σχετική εγκύκλιο, με την οποία καλεί συγκεκριμένες ειδικότητες να επιλέξουν «και απο τις δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης» (δηλαδή απο δημοτικά, γυμνάσια ή λυκεια).

Στην κατηγορία αυτή είναι οι κλάδοι εκπαιδευτικών ΠΕ05-ΠΕ 06-ΠΕ 07 καθηγητές ξένων γλωσσών), ΠΕ08 (καλλιτεχνικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ19 (Πληροφορικής ΑΕΙ), ΠΕ20 (Πληροφορικής ΤΕΙ), ΠΕ32 (θεατρικών σπουδών) και ΠΕ18.41 (Δραματικής Τέχνης) μπορούν να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Έτσι, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, μέσα σε διάστημα επτά ημερών και συγκεκριμένα από σήμερα, Τρίτη, 12 Ιουλίου έως και τις 19 Ιουλίου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί 28 ειδικοτήτων να καταθέσουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για εργασία ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.

Στη σχετική εγκύκλιο που έστειλε το υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του, καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσον αφορά τις περιοχές πρόσληψης.

Εφέτος όπως έγινε γνωστό, μπορούν να δηλωθούν κατά σειρά προτεραιότητας, από μία μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Συγκεκριμένα όπως προαναφέρθηκε, το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 μπορούν να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ακόμη οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούν να επιλέξουν (ανάλογα με τον κλάδο τους) και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια (κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20) και τα καλλιτεχνικά σχολεία (κλάδος ΠΕ18.41).

Τέλος, απο το νέο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.