Απρέπεια του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Αττικής σε βάρος πολλών Δήμων της Ανατ. Αττικής

alt

Στην συνειδητή εκστρατεία απαξίωσης και δυσφήμησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τους επιτετραμμένους της γερμανικής Καγκελαρίας στην Ελλάδα και κυρίως την κυβέρνηση, προστέθηκε και μία ακόμη «στρατευμένη» φωνή, αυτή του κ. Γιάννη Κουμέντου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Αττικής.

Δήλωσε σε σχετική ερώτηση της διαδικτυακής πύλης http://essos.gr για τη θέρμανση στα Σχολεία της Αττικής:

«Για να έχουν θέρμανση τα σχολεία της Αττικής και να καλυφτούν και οι υπόλοιπες λειτουργικές ανάγκες θα πρέπει να πάνε τα χρήματα από τους Δήμους στα σχολεία».

Η αφοριστική και ισοπεδωτική δήλωση του κ. Γ. Κουμέντου όχι μόνο συμβάλλει στην εδραίωση της άδικης και εξωπραγματικής αντίληψης ότι «για όλα φταίνε οι Δήμοι» γιατί «είναι φυτώρια διαφθοράς, σπατάλης και πελατειακής αντίληψης», στοιχειοθετεί και τους ορισμούς της ψευδολογίας, της κατασυκοφάντησης και παρεμπιπτόντως της αχαριστίας των διορισμένων από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας τιτλούχων έναντι των Δήμων, ή τουλάχιστον έναντι συγκεκριμένων Δήμων.

Παρακολουθείστε το «οδοιπορικό» της αλήθειας που συνειδητά αποκρύπτει ο εντεταλμένος κ. Γιάννης Κουμέντος με ενδεικτικό παράδειγμα αναφοράς το Δήμο Παλλήνης.

Στο Δήμο Παλλήνης μέχρι και σήμερα έχουν αποδοθεί η 1η, 2η και 3η καταβολή για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Μονάδων και των τριών δημοτικών ενοτήτων του Δήμου για το έτος 2012.

(Συγκρατείστε μια «λεπτομέρεια»: η κάθε καταβολή καλύπτει ένα ημερολογιακό τρίμηνο, οπότε αντιλαμβάνεστε ποιο τρίμηνο του έτους καλύπτει η 3η καταβολή)

Η κάθε τρίμηνη καταβολή αντιστοιχεί στο ποσό των 59.442 €

Από τα χρήματα αυτά παρακρατούνται 89,16 € κατά συνέπεια το αποδιδόμενο πραγματικό ποσό για ένα τρίμηνο είναι 59.353,03 €

Από τα χρήματα αυτά:

τα 33.339 € αποδίδονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές δαπάνες 33 Σχολικών Μονάδων (!!!)

Δηλαδή σε κάθε σχολείο αντιστοιχούν 1.010, 27 € για τρεις μήνες!

τα υπόλοιπα 26.014 € αποδίδονται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες 16 Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου.

Δηλαδή σε κάθε Σχολείο αντιστοιχούν 1.625,87 € για διάστημα τριών μηνών!

1ο χαρακτηριστικό παράδειγμα: το Γυμνάσιο Ανθούσας έχει 60 μαθητές και για λειτουργικές δαπάνες τριών μηνών έλαβε το ποσό των 389€ (η κατανομή γίνεται με βάση τον αριθμό των τμημάτων ενός Σχολείου και τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα)

2ο χαρακτηριστικό παράδειγμα: το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα έχει 190 μαθητές και για λειτουργικές δαπάνες ενός τριμήνου έλαβε το ποσό των 1.244,08€

Συγκρατείστε μία ακόμη «λεπτομέρεια»:

στα χρήματα για τις λειτουργικές δαπάνες του κάθε Σχολείου, περιλαμβάνεται και η αγορά πετρελαίου.

Δηλαδή το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα με τα 1.244,08 € που έλαβε μέσω της τρίτης καταβολής, για την αγορά ενός τόνου πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να πληρώσει 1.534,80 € (ο υπολογισμός έγινε με βάση την τιμή ανά τόνο -1.279€- της 22ας Νοεμβρίου 2012)

Δεδομένου ότι με τα 1.244,08€ που έλαβε το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα πρέπει να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες τριών μηνών, γίνεται αντιληπτό ότι πέραν της αγοράς 1.200 λίτρων πετρελαίου που αρκούν για διάστημα το πολύ 40 ημερών –κι αυτό με εξαντλητική οικονομία- όχι μόνο δεν καλύπτεται οποιαδήποτε άλλη λειτουργική δαπάνη του Σχολείου, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για να αγοραστεί νέα ποσότητα πετρελαίου στη διάρκεια του τριμήνου!

Για τους έκπληκτους ή δυσπιστούντες κατά πόσο τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παραθέτουμε απόσπασμα δελτίου τύπου του υπουργού εσωτερικών με αφορμή την υπογραφή απόδοσης της τρίτης καταβολής προς τις σχολικές επιτροπές της χώρας.

Αναφέρει ο κ. Ε. Στυλιανίδης:

«Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και εκείνες για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Κατά το 2011 η επιχορήγηση ανήλθε συνολικά στο ποσό των 100.000.000,00 € και κατανεμήθηκε σε τέσσερις φάσεις με την έκδοση ισάριθμων αποφάσεων του Υπουργού. Με την 3η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2011, οι Δήμοι της Χώρας επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 20.000.000 €.

Έτσι, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους όσα σχολεία δεν είχαν προμηθευτεί έως τότε πετρέλαιο, είχαν στη διάθεσή τους πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών θέρμανσης των μαθητών. Αρκεί οι Δήμοι να φρόντιζαν εγκαίρως για την προώθηση των πιστώσεων στις οικείες σχολικές επιτροπές.»

Με τα 1.244,08 € που έλαβε το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα για τη διάρκεια ενός τριμήνου, εκτός της αγοράς πετρελαίου για την οποία απαιτούνται 1.534,80 € -άρα, λείπουν 290 €- πρέπει να πληρωθούν οι λογαριασμοί:

ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης και πρέπει να αγοραστούν απορρυπαντικά και υλικά καθαριότητας, χαρτί υγείας για τις τουαλέτες των μαθητών, χαρτική-γραφική ύλη και σε ότι αφορά τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία που κάνουν ευρεία χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτί φωτοτυπίας.

Υπάρχει κάποιος που μπορεί να υποδείξει τρόπους εξυπηρέτησης όλων αυτών των αναγκών ενός Σχολείου, όπως επί παραδείγματι του 1ου Γυμνασίου Γέρακα, με 1.244€ ;

Ασφαλώς, όχι.

Και πως αντιμετωπίζεται το σοβαρό αυτό πρόβλημα; Με τη συνδρομή των Δήμων. Με ίδιους πόρους των Δήμων. Με χρήματα δηλαδή των Δημοτών.

Αν αυτό δεν συνέβαινε θα είχαν κλείσει προ πολλού όλα τα δημόσια σχολεία.

Για του λόγου το αληθές και προς διάψευση του «επιτετραμμένου», «στρατευμένου» στην εξυπηρέτηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου κ. Γιάννη Κουμέντου, η παράθεση των πραγματικών, αδιαμφισβήτητων, αδιάψευστων, τεκμηριωμένων αριθμών σε ότι αφορά το Δήμο Παλλήνης και την «αιματηρή» συνδρομή του στην λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων στα όρια της διοικητικής εμβέλειάς του, είναι:

Από τον Ιανουάριο 2012 ως και τον Απρίλιο 2012 ο Δήμος Παλλήνης διέθεσε για αγορά 69.500 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης μόνο για τις 16 Σχολικές Μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περίπου 72.000€. Ποσό που αντιστοιχεί σε 1,50 καταβολή του υπουργείου Εσωτερικών για 49 Δημόσια Σχολεία και των δύο βαθμίδων….!

Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια των αριθμών.

Ο Δήμος Παλλήνης αποτελεί ενδεικτική περίπτωση μιας σειράς άλλων Δήμων της ανατολικής Αττικής που από τους πενιχρούς πόρους τους συμβάλλουν στην καθημερινή λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων. Αυτό όφειλε ο κ. Γ. Κουμέντος να το γνωρίζει καλά ώστε να αποφύγει την έκθεσή του σε ανακρίβειες, υπερβολές, άχρηστες φλυαρίες και κυρίως να αποφύγει να συνταχθεί με την προσπάθεια διαπόμπευσης των Δήμων.

Η δήλωσή του,

«Για να έχουν θέρμανση τα σχολεία της Αττικής και να καλυφτούν και οι υπόλοιπες λειτουργικές ανάγκες θα πρέπει να πάνε τα χρήματα από τους Δήμους στα σχολεία»

θα είναι η μοναδική αφορμή για να ανακαλείται εφεξής στην μνήμη των εκπαιδευτικών, των γονέων και των αιρετών, δεδομένου και σε ότι αφορά την ανατολική Αττική, ουδείς άλλος λόγος υφίσταται για να παραπέμπει στο έργο της θητείας του.

Ακολουθεί πίνακας με τις τρεις καταβολές του υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής:

Άγγελος Λιακόπουλος: «χωρίς τη συνδρομή του Δήμου τα Δημόσια Σχολεία έπρεπε να είχαν κλείσει…»

Σε ερώτηση του «Ν» προς τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης –παρεμπιπτόντως και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου- κ. Άγγελο Λιακόπουλο, αν αφορά το Δήμο Παλλήνης η «ισοπεδωτική» δήλωση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Αττικής, υπήρξε η ακόλουθη απάντηση:

«Δεν αφορά το Δήμο Παλλήνης αυτή η δήλωση. Όφειλε ο κ. διευθυντής να εξαιρέσει το Δήμο μας από τον γενικόλογο αυτόν ισχυρισμό, προφανώς δεν ήταν ενημερωμένος. Η αλήθεια είναι μία και δεν επιδέχεται διάψευσης. Αν δεν συνέβαλλε ο Δήμος Παλλήνης με μεγάλα μάλιστα ποσά στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων, τα Δημόσια Σχολεία δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Αν, μη τι άλλο όφειλε ο κ. Γ. Κουμέντος να είναι περισσότερο υπεύθυνος και ενημερωμένος πριν εκστομίσει μια τόσο εξόφθαλμη ανακρίβεια….»