Συνάντηση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου με εκπροσώπους Συλλόγων του Πικερμίου για τα ανταποδοτικά τέλη

Με εκπροσώπους Συλλόγων και κατοίκους του Πικερμίου συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. Γιώργος Χριστόπουλος για το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών και τις ανάγκες της περιοχής σε έργα και παρεμβάσεις.

Σε σχέση με τα δημοτικά τέλη, επισημαίνεται ότι ο Δήμος Ραφήνας είχε υψηλότερα τέλη, από ότι η πρώην Κοινότητα Πικερμίου, επειδή όμως η διαφορά ήταν μεγάλη, αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του Καλλικράτη για εξίσωση και εξομοίωση, οι κάτοικοι του Πικερμίου θα αντιμετώπιζαν άμεση επιβάρυνση από την επιβολή των νέων, ενιαίων τελών. Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση η εξομοίωση να γίνει σταδιακά, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σε ποσοστό 30% κατ’ έτος.

Λόγω όμως της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, οι κάτοικοι του Πικερμίου εξέφρασαν την άποψη να μην αυξηθούν τα τέλη για το 2013. Την άποψη αυτή είδε με κατανόηση ο Δήμαρχος Γ. Χριστόπουλος και δεσμεύτηκε να επανεξεταστεί το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, με σχετική εισήγηση από το τμήμα προσόδων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε τη δύσκολη θέση που έχουν περιέλθει όλοι οι Δήμοι, ανάμεσά τους και ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, εξαιτίας της μεγάλης περικοπής του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης, σε ποσοστό άνω του 60%, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων.

Στη συνέχεια ανέφερε την προσπάθεια που έχει γίνει στο διάστημα των δύο αυτών ετών από πλευράς Διοίκησης, για την περιστολή των δαπανών του Δήμου και στη συνέχεια τους ανακοίνωσε την πρόθεση του να προσεγγίσει με άλλον τρόπο την ανάγκη εξομοίωσης των δημοτικών τελών, μειώνοντας από τη μια το ύψος των δημοτικών τελών που πληρώνουν οι κάτοικοι της Ραφήνας, κι αυξάνοντας σε πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχε πέρσι αποφασιστεί, το ύψος των τελών που αφορούν την πρώην Κοινότητα Πικερμίου.

Με βάση αυτή την απόφαση, η απώλεια εσόδων για το Δήμο θα είναι σχετικά μικρή, αλλά προέχει πάντα η κοινωνική ευαισθησία προς τους δημότες ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.

Οι παριστάμενοι εξέφρασαν αφενός την ικανοποίηση τους για όσα τους ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γ. Χριστόπουλος, αφετέρου αποφάσισαν από κοινού πως ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, Συλλόγων και δημοτών είναι απαραίτητος και εποικοδομητικός.