Εντυπωσιακή επικράτηση των αριστερών παρατάξεων στην ανατ. Αττική & στις εκλογές της B’βάθμιας εκπαίδευσης

Εντυπωσιακή η επικράτηση των αριστερών δυνάμεων στις εκλογές που έγιναν στην δευτεροβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα της ανατολικής Αττικής. Αναδείχθηκαν στην πρώτη θέση και των τριών εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Αποτελέσματα εκλογών στην Ανατολική Αττική για το Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ)

 1. Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις: (Αγωνιστική Συνεργασία – Εργατική Αριστερά Εκπαιδευτικών – Κίνηση Εκπαιδευτικών “Δ. Γληνός” – Ανέντακτοι Αριστεροί Καθηγητές) 695 31,55
 2. Δ.Α.Κ.Ε. – Δ.Ε. 514 ποσοστό 23,33%
 3. Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.: 421 ποσοστό 19,11%
 4. Ε.Σ.Α.Κ. – Δ.Ε.Ε: 363 ποσοστό 16,48%
 5. Π.Α.Σ.Κ. καθηγητών Δ.Ε.: 210 ποσοστό 9,53%

Αποτελέσματα εκλογών στην Ανατολική Αττική για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ)

 1. Ενότητα Αριστερών Καθηγητών: 938 ποσοστό 40,62%
 2. Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε.: 664 ποσοστό 28,76%
 3. Π.Α.Σ.Κ. Καθηγητών Δ. Ε.: 287 ποσοστό 12,43%
 4. ΕΣΑΚ-ΔΕΕ: 293 ποσοστό 12,69%
 5. Ανεξάρτητοι Εκπαιδευτικοί: 127 ποσοστό 5,50%

Αποτελέσματα εκλογών στην Ανατολική Αττική για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

 1. Συνεργαζόμενες Εκπαιδ. Κινήσεις (Αγωνιστική Συνεργασία – Εργατική Αριστερά Εκπαιδ. -Κίνηση Εκπαιδ. «Δ. Γληνός» – Ανέντακτοι Αριστεροί Καθηγητές) 557 ποσοστό 24,79%
 2. ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. 455 ποσοστό 20,25%
 3. Αγωνιστικές Παρεμβάσεις -Συσπειρώσεις Κινήσεις 332 ποσοστό 14,78%
 4. ΕΣΑΚ – ΔΕΕ 284 ποσοστό 12,64%
 5. ΠΑΣΚ Καθηγητών Δ.Ε. 221 ποσοστό 9,84%
 6. Όλοι Μαζί- Ενωτική Κίνηση Εκπαιδ. Ανεξάρτητοι Εκπαιδ. 140 ποσοστό 6,23%
 7. Χριστιανική Εναλλακτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. 99 ποσοστό 4,41%
 8. Δημοκρατική Αριστερή Μεταρρύθμιση Καθηγητών (ΔΗΑΡΜΕ) 87 ποσοστό 3,87%
 9. Ανεξάρτητος Υποψήφιος 72 ποσοστό 3,20%