Υπεγράφη η σύμβαση του έργου αντιστήριξης περιοχής του Λόφου 25ης Μαρτίου στο Ντράφι Πικερμίου

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το έργο αντιστήριξης του Λόφου 25ης Μαρτίου στο Ντράφι Πικερμίου, σε συνέχεια των εκτεταμένων κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Η περιοχή του έργου ανταποκρίνεται στο Οικοδομικό Τετράγωνο 142, στο πρανές επί της οδού Ησιόδου στο Οικοδομικό Τετράγωνο 8A στο Ντράφι με στόχο την κατασκευή βραχοπαγίδας από σκυρόδεμα στην συμβολή των οδών Α. Κοραή και 25ης Μαρτίου. (Ο.Τ. 142A)

Ειδικότερα, πρόκειται να δημιουργηθεί τοιχίο αντιστήριξης σε μήκος 140 μ. με ύψος 1,60 μ. και διαμόρφωση του πρανούς για την αποφυγή πτώσεων βράχων στο οδόστρωμα.

Επιπλέον, προβλέπεται άρση καταπτώσεων εκατέρωθεν του καταστρώματος της οδού Ησιόδου με μήκος εφαρμογής 90 μ., ενώ προβλέπεται και η καθαίρεση των σαθρών Τμημάτων των πρανών και επένδυση προστασίας με εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και θα υλοποιηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 153.970,78 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9779.05.056) έως του ποσού των 150.000.00 € και από πόρους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου έως του ποσού των 3.970,78 €.