Τέσσερις γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παλλήνης σε 3 Επιτροπές Εργασίας της Π.Ε.Δ.Α.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) συγκροτήθηκαν οι 15 Επιτροπές Εργασίας από αιρετούς του λεκανοπεδίου Αττικής με λήξη θητείας το 2023.   

Από το Δήμο Παλλήνης συνέπεσε να προέρχονται 4 γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι, η μία από την παράταξη της πλειοψηφίας και οι τρεις από την ελάσσονα αντιπολίτευση.

Ειδικότερα:

Στην Επιτροπή Ισότητας, συμμετέχουν, η κ. Βάσω Μελισσά, από την Παράταξη του Δημάρχου, και η κ. Μαρία Αμοργιανού από την Δημοτική Παράταξη, «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας.» 

Στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ΕΣΠΑ, συμμετέχει η κ. Ειρήνη Κουνενάκη, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας». (Συμμετέχει και στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ)

Στην Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, συμμετέχει η κ. Μίλια Κόπτη, από την Δημοτική Παράταξη, «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας»