Τροποποίηση κυκλοφορίας σε δύο γειτονιές της Παλλήνης μεταξύ των θεμάτων της αυριανής συνεδρίασης του Δ.Σ

Εικόνα εννέα (29) θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της αυριανής (Τρίτη 5 Απριλίου 2016) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με κάποια από αυτά να παρουσιάζουν επιπρόσθετο ενδιαφέρον, όπως:

η έγκριση μελέτης έργου πλακόστρωσης πεζοδρομίων διαφόρων οδών στη Δ.Ε. Γέρακα,

η πρόταση κατάργησης οικογενειακών τάφων στη Δ.Ε. Παλλήνης -αν δεν συμβεί αυτό, σε λίγο καιρό το νεκροταφείο θα εξαντλήσει την χωρητικότητα του

και η ομόφωνη πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Παλλήνης

για τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή του κέντρου Παλλήνης (περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνα) και στην Κάντζα.

Ενδιαφέρον έχει και το 14ο θέμα της συνεδρίασης.

Αφορά τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων των τριών δημοτικών ενοτήτων εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας, δεδομένου ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου είναι καταργημένη εξ αιτίας της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Στις περιπτώσεις αυτές, ο νόμος ορίζει ότι η ευθύνη αναλαμβάνεται από την οικεία Αστυνομία. (Σωθήκαμε…!)

Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση με την εξής διατύπωση: «λήψη απόφασης περί παράλληλης άσκησης με την Ελληνική Αστυνομία της αρμοδιότητας ελέγχου κοινοχρήστων χώρων Δήμου Παλλήνης.

Υπενθυμίζεται, πολύ πρόσφατα, σε κεντρική παιδική χαρά του Γέρακα, περιμετρικά των οδών Ροδιάς και Μυρτιάς υπήρξαν βανδαλισμοί και βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιοι εκτόνωσαν την καταστρεπτική τους μανία σε όργανα παιδότοπου.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου Παλλήνης, ώρα 19.00 υπό την προεδρία του κ. Άγγελου Λιακόπουλου.

Ακολουθούν τα προς συζήτηση 29 θέματα, τα οποία, κατά πάγια συνήθεια, έπονται των προ ημερησίας διάταξης, η χρονική διάρκεια των οποίων, σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει το συνολικό χρόνο που «καταναλώνεται» από τα προγραμματισμένα θέματα.

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 04/2016 μελέτης με τίτλο: «Πλακόστρωση Πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2016 Δ.Ε Γέρακα έτους 2016» και τρόπου διενέργειας τους μανίαεκτέλεσής του.
4. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 09/2016 μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων για αποχέτευση ακαθάρτων δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Γέρακα».
5. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατειών & Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2013, Δ.Ε. Παλλήνης», αρ.μελ.02/2013.
6. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Παλλήνης», αρ.μελ.05/2014.
7. Έγκριση υποβολής αιτήματος για τη διενέργεια μελετών.5_april_2016
8. Επικαιροποίηση των υπ΄αριθμ. 70/2008, 204/2008 και 11/2009 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την πολεοδομική μελέτη Π.Ε.14-ΛΟΥΤΡΟ.
9. Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης Παλλήνης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις πολεοδομικές ενότητες «Κέντρο» και «Κάντζα» στη Δ.Ε Παλλήνης.
10.Οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Ελευθερίας και επί του πεζοδρομίου έναντι της πλατείας Αγίου Τρύφωνος της ΔΕ Παλλήνης”.
11.Καθορισμός τελών κατασκευής και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.
12.Ορισμός υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ι.Ν. Αγίων Μυροφόρων στο Πανόραμα Παλλήνης», με αρ.μελ.03/2012.
13. Ορισμός υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων έτους 2013 Δ.Ε. Παλλήνης», με αρ.μελ.10/2013.
14. Απόφαση περί παράλληλης άσκησης με την Ελληνική Αστυνομία της αρμοδιότητας ελέγχου κοινοχρήστων χώρων Δήμου Παλλήνης.
15. Έγκριση διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
16. Παράταση της με αριθμό 39572/15-12-2015 (ΑΔΑ ΩΧ8ΙΩΞΚ-5ΡΙ) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της εταιρείας Λυχνία Α.Ε. Υιοί Θ. Βγόντζα, με τίτλο «Προμήθεια σταντς που θα φιλοξενούν ενημερωτικά φυλλάδια στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης των δημοτών του Δήμου μας».
17. Επικαιροποίηση των υπ΄ άριθμ. 344/2015, 340/2015, 341/2015, 342/2015, 343/2015 αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, περί επιστροφής αχρεωστήτως από τέλη δικτύου αποχέτευσης.
18. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους Γιαννακόπουλο Δημήτριο κ.λπ. από τέλη δικτύου αποχέτευσης.
19. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Λυμπερόπουλο Λεμπέρη.
20. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο Βιγλαντζή Πέτρο.
21. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο ΧΑΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
22. Έγκριση διαγραφής χρηματικού καταλόγου Εισφοράς σε χρήμα και Μετατροπής Εισφοράς γης σε χρήμα της κ. Διονυσοπούλου Ελένης του Χρήστου.
23. Κατάργηση οικογενειακών τάφων στο δημοτικό κοιμητήριο της ΔΕ Παλλήνης.
24. Απόφαση περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή και απόσυρση κάδων απορριμμάτων και παλαιών οχημάτων Δήμου Παλλήνης.
25. Έγκριση της έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2015.
26. Έγκριση της έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2015.
27. Έγκριση κοπής ή μη κοπής δένδρου στην οδό Λυκούργου αριθ. 25 στην περιοχή Κάντζας της Δ.Ε Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
28. Έγκριση κοπής ή μη κοπής δένδρου στην οδό Σπετσών αριθ. 16 και στην οδό Γραβιάς αριθ. 5 της Δ.Ε Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
29. Απόφαση περί έγκρισης κοπής ή μη κοπής 3 δέντρων λέυλαντ στην οδό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου με αρ. 60, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης