Ξεκίνησαν από την Περιφέρεια Αττικής οι πρώτοι ψεκασμοί καταπολέμησης κουνουπιών

Ξεκίνησε, σήμερα, Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, η πρώτη εφαρμογή ψεκασμών στις οικολογικά προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Αττικής από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Οι εφαρμογές ψεκασμών θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το διαγωνισμό και τη σύμβαση, με εγκεκριμένο βιολογικό προνυμφοκτόνο σκεύασμα στις περιοχές ψεκασμού, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και ύστερα από αξιολόγηση των ευρημάτων των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών.

Στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη του προγράμματος, ενδέχεται στην εκτέλεση της εφαρμογής να προκύψουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.