Προς την ολοκλήρωση της η ανακατασκευή του παλαιού Δημαρχείου Παλλήνης

Θα μεταστεγαστούν όλες οι αποκεντρωμένες
υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας Παλλήνης

Έτοιμο τους επόμενους τρεις μήνες το κτίριο που στέγαζε επί σειρά ετών το Δημαρχείο του πρώην Δήμου Παλλήνης. Οι βασικές εργασίες ανακατασκευής του έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και στην τρέχουσα χρονική περίοδο εξελίσσονται οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις προκειμένου το κτίριο να λάβει την τελική του μορφή.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής, στο ανακατασκευασμένο διοικητικό κτίριο θα στεγαστούν όλες οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του υπάρχοντος (μισθωμένου) κτιρίου επί της οδού Φειδιππίδη στο οποίο θα μετακομίσει η διεύθυνση της πολεοδομίας, αναμένεται ότι η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πλατείας Ελευθερίας με την ήδη ανακατασκευαζόμενη παιδική χαρά, θα αναδειχθεί σε κόμβο ήπιας ψυχαγωγίας και περιπάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ν», στο πρώην δημαρχιακό κτίριο θα μετακομίσουν οι υπηρεσίες:

ΚΕΠ Παλλήνης –στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο αντί ενοικίου 2.000 € – Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου, Ταμείου, Κοιμητηρίου ενώ θα εξυπηρετούνται και οι ανάγκες/υπηρεσίες του Τοπικού Συμβουλίου της δημοτικής ενότητας.

Μία ακόμη θετική παράμετρος από τη λειτουργία του νέου Διοικητικού κτιρίου θα προκύψει από την ανακατασκευασμένη αίθουσα εκδηλώσεων, στην οποία, επί περίπου 20 χρόνια συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου. Η λειτουργία της αίθουσας θα ενταχθεί στον αντίστοιχο κανονισμό του Δήμου Παλλήνης και θα παραχωρείται για συλλογικές δράσεις των φορέων του Δήμου Παλλήνης.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στο νέο διοικητικό κτίριο προβλέφθηκε προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. (ΑΜΕΑ)

Το ιστορικό του κτιρίου

Το πρώην Δημαρχείο Παλλήνης αποτελείται από δύο υπέργειους ορόφους και έναν υπόγειο.

Κατασκευάστηκε το 1974-1975 στη βάση των οδηγιών του αντισεισμικού κανονισμού του 1959.

Από τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία του Δήμου και της Πολεοδομίας δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, ούτε πιστοποιητικά μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο και κατά συνέπεια ούτε άδειες οικοδομής (!)

Ο χώρος του πρώην Δημαρχείου χρησιμοποιείτο κατ’ αρχήν για σχολείο, στην συνέχεια ως Αστυνομικό τμήμα και αργότερα ως κοινοτικό και δημοτικό κατάστημα.

Στον σεισμό του 1999 διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και της τέως Νομαρχίας, ότι το κτίριο είχε υποστεί σοβαρές βλάβες (χαρακτηρίστηκε ως κίτρινο) και έπρεπε να γίνει στατική μελέτη προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενισχύσεις. Δυστυχώς μέχρι το 2011 οπότε και ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Θανάση Ζούτσου δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση στο κτίριο, εκτός από την επικάλυψη των ρωγμών με γυψοσανίδα.

Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2011 εκπονήθηκε τεχνική μελέτη που περιελάμβανε Στατική μελέτη και Ανακατασκευή του Δημοτικού Καταστήματος όπου συμπεριελήφθησαν εκτός της αναδιαμόρφωσης του χώρου, οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ορισμένες εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου.

Σκοπός του έργου ήταν η ανακαίνιση του Δημοτικού Καταστήματος της Παλλήνης, ώστε να στεγάσει όλες τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες της Δ.Ε. Παλλήνης, θεωρήθηκε δε ότι το κτήριο δεν θα μπορούσε να έχει σοβαρά δομοστατικά προβλήματα αφού όλες οι προηγούμενες διοικήσεις επί 12 χρόνια δεν είχαν εκδηλώσει καμία ανησυχία, ούτε είχαν δρομολογήσει εργασίες αποκατάστασης. Παρά ταύτα, η νέα Δημοτική Αρχή θέλησε να εξασφαλίσει την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών περιλαμβάνοντας στο αρχικό έργο και στατική μελέτη.

Το παλαιό κτίριο δεν πληρούσε ούτε
τις προδιαγραφές του Γ.Ο.Κ. του 1959

Δυστυχώς, η στατική μελέτη που έγινε από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου κ Κωνσταντίνο Σπυράκο, διαπίστωσε αυξημένη επικινδυνότητα στο κτίριο δεδομένου ότι βρέθηκαν περιμετρικά κομμένα δοκάρια, -παραπλεύρως σχετική φωτογραφία- ρωγμές σε κολώνες, εκτεταμένη διάβρωση σκυροδέματος και σε ότι αφορά την συνολική κατασκευή του κτηρίου, δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ούτε καν του Γ.Ο.Κ. του 1959!

Η αναπάντεχη διάγνωση επέβαλε την ανάγκη δημοπράτησης νέας μελέτης προκειμένου να ενισχυθούν τρία υποστηλώματα, οι δοκοί της πλάκας ισογείου με εφαρμογή δύο ή και τριών στρώσεων ινοπλισμένου πολυμερούς άνθρακα με την μορφή υφασμάτων, με ό,τι αυτό συνεπαγότανε για το χρόνο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών του κτιρίου.

Τέλος, στις επιπρόσθετες εργασίες που απαιτήθηκαν ήταν ένα νέο υποστύλωμα, τρία τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα και τέσσερις μεταλλικοί δοκοί. Παράλληλα, αποκαταστάθηκαν τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα του κτιρίου αφού τμήμα τους είχε αφαιρεθεί από τα δομικά στοιχεία προκειμένου να γίνει στατική ενίσχυση.

Για όλες τις παραπάνω εργασίες απαιτήθηκε να εκδοθεί η υπ. αριθ. 42/2012 οικοδομική άδεια για να ακολουθήσει σε στάδιο της υλοποίησής της, μία ακόμη έκπληξη: στη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν αρχαία ευρήματα και μέχρι να αξιολογηθούν και να προσπεραστεί το ζήτημα, απαιτήθηκε χρόνος πολύς.

Γίνεται αντιληπτό τι θα συνέβαινε αν το κτίριο γκρεμιζότανε για να αναγερθεί νέο με σύγχρονες προδιαγραφές στη βάση κάποιων προτάσεων που έγιναν από ορισμένους δημοτικούς συμβούλους.

Εκτός ότι θα έπρεπε να ξεπεραστούν τα προβλήματα εξ αιτίας της έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας, θα ακολουθούσε η υποχρεωτική συρρίκνωση της επιφάνειας του κτιρίου και τέλος, ο Δήμος Παλλήνης θα βρισκότανε προ μιας αρχαιολογικής «λεκάνης» όταν θα γινότανε η εκσκαφή του οικοπέδου.

Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι τα αρχαία βρέθηκαν σε σχετικά περιορισμένο σημείο εκσκαφής και αυτονόητα, αν οι εργασίες εκσκαφής επεκτείνονταν μάλλον η ίδια εικόνα θα αναδεικνυότανε σε όλα τα σημεία του οικοπέδου. Μια τέτοια εξέλιξη θα απογείωνε το βαθμό δυσκολίας για την αξιοποίηση του οικοπέδου και σήμερα θα ήμασταν μάρτυρες μιας άλλης «στάσιμης» εικόνας, χωρίς προοπτική.