Σε εξέλιξη δύο διαβουλεύσεις για δρόμους πλησίον Δημοτικών Σχολείων σε Γέρακα και Παλλήνη

Σε εξέλιξη δύο δημόσιες διαβουλεύσεις στο Δήμο Παλλήνης με αναφορά στις προτεινόμενες τροποποιήσεις κυκλοφοριακής μελέτης σε δρόμους πλησίον δύο Σχολείων.

Η μία αφορά την οδό Αιτωλίας (1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα) και η άλλη την οδό Αφανών Ηρώων. (3ο Δημοτικό Σχολείο Κάντζας Παλλήνης)

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποβλέπουν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην προσπέλαση των δύο οδών.

Η πρόταση για την οδό Αιτωλίας στο Γέρακα

Οι εργασίες

Νέο κράσπεδο, νέο πεζοδρόμιο, μείωση πλάτους υφιστάμενου πεζοδρομίου, οριζόντια σήμανση οδοστρώματος, νέα κατακόρυφη σήμανση, διάβαση, πεζών, ράμπα ΑΜΕΑ.

Η πρόταση για την οδό Αφανών Ηρώων στην Κάντζα Παλλήνης

Οι εργασίες

Νέο κράσπεδο πεζοδρομίου, νέο πεζοδρόμιο, οριζόντια σήμανση οδοστρώματος, νέα κατακόρυφη σήμανση, διάβαση πεζών, ράμπα ΑΜΕΑ

Με την ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης, καλούνται οι φορείς και οι δημότες να υποβάλλουν τις απόψεις τους είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, είτε στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δήμου (kikloforiaka@pallini.gr) μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών, με την ένδειξη «Αποστολή απόψεων για την τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης. (Αιτωλίας ή Αφανών Ηρών)

Και οι δύο διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν με τη λήξη του 30ήμερου.