Συζητείται σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η διευθέτηση του ρέματος Χαλκίδας της Π.Ε Λόφος Παλλήνης-Άγιος Αθανάσιος

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διευθέτηση ρέματος Χαλκίδος της Π.Ε. 3 Λόφος Αγ. Αθανάσιος Δ.Ε Παλλήνης» καλείται να εκφράσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην σημερινή συνεδρίασή του. (Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 15.30).

Εισηγητής του θέματος –6ο στην ημερήσια διάταξη- ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατ. Αττικής, κ. Α. Αναγνωστόπουλος.

Σημειώνεται ότι στις λιγοστές εκκρεμότητες που απομένουν για την ολοκλήρωση του φακέλου της πολεοδομικής ενότητας Λόφος Παλλήνης-Άγιος Αθανάσιος είναι και το έργο διευθέτησης του ρέματος Χαλκίδος.