Δεν δέχθηκε την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας το Δημ. Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες της θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου Παλλήνης

Την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βασικό επιχείρημα τον μικρό αριθμό της ανθρωποδύναμής της, δεδομένου –όπως άλλωστε είχε πρόσφατα αναφερθεί στον «Νεολόγο»- μόλις 3 ή 4 άτομα επανέρχονται στις τάξεις της. 

Η Δημοτική Αρχή κάνοντας χρήση της σχετικής διάταξης του νόμου 4172/2013 θα μπορεί να αναθέτει σε υπαλλήλους του Δήμου Παλλήνης «παράλληλη άσκηση μιας ή περισσοτέρων αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας» προσδοκώντας, έτσι, στην διεκπεραίωση των καθηκόντων της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά από υπαλλήλους που θα επιλέγονται με απόφαση του Δημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής περί κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας με τον κ. Νίκο Γαβρά, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» να θέτει ως προϋπόθεση της ανάθεσης καθηκόντων σε υπαλλήλους του Δήμου, την εξασφάλιση της συναίνεσης του Σωματείου Εργαζομένων –το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, στην τρέχουσα περίοδο δεν υφίσταται- .

Εκτός της απόφασης περί μη επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε και την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής όπως τρεις υπάλληλοι του Δήμου με οκτώ ώρες απασχόλησης την εβδομάδα και παράλληλα με την Ελληνική Αστυνομία, αναλάβουν τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Σύμφωνα με την ίδια εισήγηση οι υπάλληλοι που θα ασκούν αυτά τα καθήκοντα, θα οριστούν με μεταγενέστερη απόφαση του Δημάρχου.

Στο μεταξύ και ύστερα από την παραπάνω εξέλιξη, πληροφορίες του «Ν» φέρουν και την τρίτη πρώην Δημοτική Αστυνόμο που μέχρι σήμερα ανήκει στην ΕΛ.ΑΣ να αναθεωρεί την απόφασή της και να επιστρέφει στο Δήμο Παλλήνης.

Έτσι, ο αριθμός των επανερχόμενων ανέρχεται στους 4 με τις 2 πρώην Δημοτικούς Αστυνόμους που εργάζονται σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα να παραμένουν στις θέσεις τους γιατί η μετακίνησή τους δεν προβλέπεται από το νόμο.