Επτά τμήματα τάξεων Σχολείων της Ανατ. Αττικής σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας λόγω κορωνοϊού

Πέντε Σχολεία της Ανατολικής Αττικής, από δύο στους Δήμους Παλλήνης και Ραφήνας και ένα στα Γλυκά Νερά έχουν τμήματα τάξεων σε αναστολή λειτουργίας, εξ αιτίας του κορωνοϊού.

Η δημοσιοποίηση των Σχολείων προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας στην ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης.

Αναλυτικά: