Κυριακή 31 Αυγούστου η ορκωμοσία των αιρετών Δήμου Παλλήνης & την Κυριακή 7 Σεπτ. οι δημαιρεσίες

Η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης

Όρκος με διάρκεια πενταετίας –για όσους την εξαντλήσουν…- Θα δοθεί την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014 και ώρα 12.00 από το σύνολο των αιρετών –δημοτικών & τοπικών- που αναδείχθηκαν με τη βούληση των Δημοτών του Δήμου Παλλήνης και με εκπνοή θητείας την 31η Αυγούστου 2019. –καλώς εχόντων, στην Ελλάδα βρισκόμαστε…

Η αμέσως επόμενη συνύπαρξη των αιρετών πάλι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γέρακα, θα συμβεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014.

Στην μάλλον πολύωρη αυτή συνεδρίαση θα εκλεγεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου –προέρχεται από την πλειοψηφία- και τα δύο μέλη του Προεδρείου. Αντιπρόεδρος και Γραμματέας, ο μεν πρώτος από την μείζονα μειοψηφία ο δε δεύτερος από την ελάσσονα μειοψηφία.

Ακολουθεί με μυστική ψηφοφορία:

  • Η εκλογή των μελών,
  • της οικονομικής επιτροπής -9μελής, 6 από την πλειοψηφία & 3 από την αντιπολίτευση-
  • της επιτροπής ποιότητας ζωής, -9μελής, 6 από την πλειοψηφία & 3 από την αντιπολίτευση-
  • και των τριών εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α) -δύο από την πλειοψηφία και ένας από την μείζονα (σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου) αντιπολίτευση.

Στην Γενική συνέλευση της ΠΕΔΑ «εξ οφίτσιο» συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα και ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος.

Για την ενημέρωση των αναγνωστών του «Ν»:

η Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Αττικής αποτελείται από 300 μέλη από τα οποία θα εκλεγεί με μυστική ψηφοφορία το 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο και με την εξής σύνθεση: 15 Δήμαρχοι και 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι.