Νεότερα από τις ανασκαφικές εργασίες στην Αμφίπολη: εντυπωσιακή η πρόσοψη του Τάφου

Η πρόσοψη της εισόδου του μνημείου, με διάκοσμο, όμοιο με αυτόν των πλαϊνών τοίχων είναι το νέο εύρημα της αρχαιολογικής σκαπάνης στον Τάφο της Αμφίπολης.

Η αποκάλυψη έγινε με την αφαίρεση δέκα λιθόπλινθων που αποτελούσαν την εβδόμη και ογδόη σειρά, στον τοίχο σφράγισης.
Απομένουν τρεις σειρές προς αποδόμηση του συνόλου των έντεκα δόμων.

Παράλληλα, αποκαλύπτονται, κάτω από τα επίκρανα, οι μαρμάρινες παραστάδες του θυρώματος, οι οποίες επικαλύπτονται, επίσης, από λευκή νωπογραφία.

Με τη μερική αφαίρεση χωμάτων, που βρίσκονται πίσω από την είσοδο, αποκαλύπτεται η πίσω πλευρά της εισόδου, ιδιαιτέρως επιμελημένη, αντίστοιχη της προσόψεως.

Επί της νωπογραφίας των επιστυλίων της, σώζονται ίχνη κόκκινου και μαύρου χρώματος.

Η πλαϊνή και πίσω όψη των ιωνικών επικράνων των παραστάδων, που επικαλύπτονται από νωπογραφία, είναι επιζωγραφισμένες με τα ίδια χρώματα.

Έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται και οι πλαϊνοί τοίχοι του προθαλάμου. Είναι επενδεδυμένοι με μάρμαρο Θάσου και κοσμούνται στο ανώτερο μέρος τους με ιωνικό επιστύλιο, επί του κυματίου του οποίου σώζονται ίχνη μαύρου και κόκκινου χρώματος.

Εκτός από τις ανασκαφικές εργασίες, πραγματοποιούνται επεμβάσεις συντήρησης και στερέωσης του διακόσμου, μόλις έρχεται στο φως, από ειδικευμένους συντηρητές.