Πρώτο μεταθερινό Δ.Σ. στο Δήμο Παλλήνης με μία “επί θύραις” ανεξαρτητοποίηση

Τάσος Μπουντουβάς

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται αύριο, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης υπό την προεδρία του κ. Δημ. Γιαννουσόπουλου.Στα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα περιέχονται:

Η παραλαβή ποσού 104.800 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης. Σημειώνεται ότι η κατανομή γίνεται με κριτήρια τον αριθμό των τμημάτων των σχολικών κτιρίων κατά 30% και τον αριθμό των μαθητών κατά 70%, σύμφωνα με στοιχεία του σχολικού έτους 2010-2011 της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».
Η παραλαβή αρχιτεκτονικής και τοπογραφικής μελέτης με αντικείμενο την ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Μακεδονίας στην δημοτική ενότητα Γέρακα. Η σύμβαση υπογράφηκε την 31/07/2013 στο ποσό των 4.496,40 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γέρακα, η Δημοτική Αρχή του κ. Α. Ζούτσου κατέθεσε πρόταση για το ύφος και τον επί μέρους χαρακτήρα της εν λόγω πλατείας, ζητώντας από τους πολίτες να εκφράσουν τη δική τους άποψη και ειδικότερα να προσδιορίσουν το εύρος των παρεμβάσεων που εκτιμούν ότι πρέπει να γίνουν.

Δοθείσης ευκαιρίας, να αναφερθεί ότι η ανταπόκριση των δημοτών στην πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής ήταν μεγάλη. Αριθμός των προτάσεων αυτών έχει σταλεί και στον «Ν» με κάποιες να προβάλλονται μέσω του Νεολόγου που θα κυκλοφορήσει αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η πρώτη μετά την ραστώνη του Αυγούστου και πέραν του ενδιαφέροντος που εμφανίζει η «επαναντάμωση» των μελών του σώματος στην αίθουσα λήψης αποφάσεων του Δήμου Παλλήνης, θα χαρακτηριστεί και από δύο γεγονότα που -εκτός απροόπτου- πρόκειται να συμβούν:

  • Η αποχώρηση του δημοτικού συμβούλου κ. Τ. Μπουντουβά από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας.
  • Η συμμετοχή του κ. Ι. Χαλκίδη στο Δημοτικό Συμβούλιο από τα έδρανα της μείζονος αντιπολίτευσης –κατέλαβε τη θέση του αποβιώσαντος το Σάββατο 27 Ιουλίου 2013, Δημήτρη Βελιώτη-