Αν οι εκλογές του 2014 στους Δήμους Αν. Αττικής γίνονταν με Απλή Αναλογική μόνο ένας θα έβγαζε αυτοδύναμο Δήμαρχο!

Το εκλογικό σύστημα που γίνονταν μέχρι το 2014 οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι εκείνο της ενισχυμένης αναλογικής. Οι κατανομές των εδρών χωρίζονται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη κατανέμονται αναλογικά οι μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου και στη δεύτερη κατανέμονται οι υπόλοιπες με κριτήριο ο νικητής, που συγκεντρώνει 50+1 να λάβει συνολικά τα 3/5 των εδρών.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών στην ενισχυμένη αναλογική υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τις έδρες και το πηλίκο παραλειπόμενο του κλάσματος, το αυξάνουμε κατά μια μονάδα.

Για να τα δούμε τα πράγματα πιο πρακτικά, χρησιμοποιώντας αριθμούς, θα εξετάσουμε τα εκλογικά αποτελέσματα στο Δήμο Παλλήνης.

(ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες για 8 Δήμους της ευρύτερης περιοχής μας στη βάση των αποτελεσμάτων του 2014)

Παράδειγμα με το εκλογικό σύστημα της Ενισχυμένης Αναλογικής

Τα μέλη που εκλέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης είναι 33.

Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των πρώτων 17 εδρών στις παρατάξεις υπολογίστηκε διαιρώντας τις έγκυρες ψήφους της Α΄ Κυριακής με τις έδρες, προσθέτοντας τον αριθμό ένα. Δηλαδή, 21.447:17 (είναι οι μισές έδρες) )+1=1.262.

Με βάση το παραπάνω εκλογικό μέτρο οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία λαμβάνουν από την Α΄ κατανομή,

του κ. Α. Ζούτσου 8 έδρες,

του κ. Π. Μερτύρη 4,

του κ. Κ. Μπάκα 2,

του κ. Απ. Βολιώτη 2 και

του κ. Ν. Γαβρά 1,

σύνολο εδρών: 17

Επειδή ο νικητής έπρεπε βάσει νόμου να λάβει τα 3/5 των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 20 έδρες, ο συνδυασμός του κ. Α. Ζούτσου που βγήκε πρώτος τη 2η Κυριακή, έπρεπε να προσθέσει άλλες 12 έδρες από τη Β΄ κατανομή.

Ουσιαστικά το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής στους Δήμους, που ισχύει μέχρι και σήμερα, δίνει μπόνους στον συνδυασμό που θα νικήσει, ώστε να έχει την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο.

Παράδειγμα με το εκλογικό σύστημα της Απλής Αναλογικής

Στην απλή αναλογική, το εκλογικό σύστημα με το οποίο αναμένεται να γίνουν οι εκλογές το 2019 χωρίς όριο εισόδου στο δημοτικό συμβούλιο και χωρίς τον υπολογισμό των εδρών ανά δημοτική ενότητα, οι έδρες που θα λάβουν οι συνδυασμοί αλλάζουν σημαντικά για τους περισσότερους.

Το εκλογικό μέτρο για τον ορισμό της έδρας θα είναι πλέον πολύ χαμηλότερο, μιας και στην περίπτωση διεξαγωγής επαναληπτικής ψηφοφορίας την Β΄ Κυριακή δεν θα υπάρχουν έδρες για να παραχωρηθούν.

Για το Δήμο Παλλήνης, στη βάση των εκλογών του 2014, το μέτρο πέφτει από το 1.262 στο 649.

Για να υπολογίσουμε το εκλογικό μέτρο, διαιρούμε τις έγκυρες ψήφους με το σύνολο των εδρών, δηλαδή: 21.444:33=649.

Άρα, από την Α΄ Κατανομή, η παράταξη

του κ. Α. Ζούτσου πέφτει από τις 20 έδρες στις 14,

του κ. Π. Μερτύρη από τις 8 στις 7,

η παράταξη του κ. Κ. Μπάκα από τις 2 πηγαίνει στις 4

η παράταξη του κ. Απ. Βολιώτη από τις 2 πηγαίνει στις 4 και

στη μία έδρα του κ. Ν. Γαβρά προστίθεται μία ακόμη, σύνολο, 2 έδρες.

Οι έδρες που παραχωρήθηκαν αναλογικά από την Α΄ Κατανομή είναι 31 και οι 2 αδιάθετες που προέκυψαν, παραχωρήθηκαν από τη Β΄ Κατανομή, στη βάση των μεγαλύτερων κατά σειρά υπολοίπων.

Δηλαδή

στην παράταξη του κ. Α. Ζούτσου αντιστοιχεί 1 έδρα -σύνολο εδρών 15- και

1 έδρα στην παράταξη του κ. Κ. Μπάκα. -σύνολο εδρών 5-.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο κ. Α. Ζούτσος με ποσοστό 44,53% (στη βάση του αποτελέσματος της Α΄ Κυριακής του 2014) και με συνολικά 15 έδρες δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιουπολείπονται 2 έδρες- και με βάση τα όσα κατά διαστήματα έχουν λεχθεί από τους κυβερνητικούς παράγοντες και ιδιαίτερα από τους κ.κ. Π. Σκουρλέτη και Κ. Πουλάκη (Γεν. Γραμ. Υπουργείου Εσωτερικών) θα απαιτηθεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ των δύο πρώτων αυτοδιοικητικών σχηματισμών για διοίκηση συνεργασίας.

Στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ Α. Ζούτσου και Π. Μερτύρη.

Κατά τους ίδιους παράγοντες, στο νομοσχέδιο που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προς το τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του νέου έτους, θα υπάρχουν “δικλείδες” εξασφάλισης “κυβερνησιμότητας” των Δήμων κυρίως σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό καθώς και για ακόμη λίγα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των Δήμων.

Κατά τις πληροφορίες του “Ν” προερχόμενες από μέλη της επιτροπής επεξεργασίας του νομοσχεδίου, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενδοδημοτική αποκέντρωση. Δεν πρόκειται –υποστηρίζουν οι ίδιες πηγέςνα θεσμοθετηθεί δυνατότητα ανάληψης εκ μέρους των Δημάρχων της διοίκησης των Επιτροπών όπως κατά κόρο συμβαίνει σήμερα με συνέπεια την υπερσυγκέντρωση της διοίκησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εν γένει λειτουργία ενός Δήμου.

Για μια καλύτερη εκτίμηση των κυβερνητικών προθέσεων αναφορικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο ανασυγκρότησης του διοικητικού πλαισίου στην Αυτοδιοίκηση, διαβάστε την τελευταία συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παν. Σκουρλέτη. Θα τη δείτε ΕΔΩ