Ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Παλλήνης

Την ψηφιακή αποτύπωση του συνολικού δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Παλλήνης δρομολόγησε η δημοτική αρχή με απευθείας ανάθεση του έργου στην μελετητική εταιρεία «Γεώσφαιρα-Τεχνική Εταιρεία Μελετών-Εφαρμογών» αντί του ποσού των 23.808 € -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ-  Η ψηφιακή αποτύπωση θα περιλαμβάνει την οργάνωση – κωδικοποίηση των υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραμμάτων και αποτύπωση του συνόλου του δικτύου ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστασίων, των αγωγών παροχής νερού, των δεξαμενών, κ.ά., επίσης: 

 

τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων με ταξινόμηση των πληροφοριών του δικτύου για την αποτελεσματική αξιοποίηση και ανάκληση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων.

Η μηχανογραφική λειτουργία της όλης εφαρμογής αναμένεται να εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο του δικτύου ύδρευσης πολύ δε περισσότερο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα παρουσιάζονται βλάβες, δεδομένου ότι θα υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης τους.

Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, το έργο της ψηφιακής αποτύπωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.