Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιανίας

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παιανίας υπό την προεδρία του κ. Αρτέμιου Βαγιωνάκη.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα γίνει στο πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, πλ. Ζωδόχου Πηγής)

Στα προς συζήτηση θέματα και η υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Δήμου Παιανίας για την υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ΔΕΔΔΗΕ στη πλατεία της Ζωοδόχου Πηγής στη Παιανία.

Η ημερήσια διάταξη

Αποδοχή ποσού 173.032,53 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 138.972,93 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 17.756,38 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.303,22 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (8η κατανομή έτους 2016)

Αποδοχή ποσού 173.032,53 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 138.972,93 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 17.756,38 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.303,22 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (9 η κατανομή έτους 2016)

Αποδοχή και κατανομή ποσού 36.125,73 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2016 (Γ’ κατανομή).

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Δήμου Παιανίας με θέμα:-Υπογειοποίηση καλωδίων που αφορά την υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ΔΕΔΔΗΕ στη πλατεία της Ζωοδόχου Πηγής στη Παιανία.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Π.Ε.5».

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ανάπλαση Παιδικών Χαρών Δήμου Παιανίας».

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «συντήρηση και αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Παιανίας»

Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 140, της Π.Ε. «Φούρεζι» της Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας Ν. Αττικής. Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασης της ΕΠΖ.

Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 482, της Π.Ε.1 «Βόρεια Γειτονιά» της Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας Ν. Αττικής. Έγκριση της υπ’αριθ.12/2016 απόφασης της ΕΠΖ.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Ασφαλτοτάπητα στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας και στο 2ο Δημοτικό Γλυκών Νερών»

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την: «συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 2016».

Καθορισμός του αριθμού των αρμοδιοτήτων και της διάθρωσης των επιτροπών, παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

Καθορισμός του αριθμού των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης των επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Τράπεζας Εθνικής και Δήμου, που αφορά τη χορήγηση ενσύρματων τερματικών (Pos) για τις Δ.Ε. Παιανίας-Γλυκών Νερών.

Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικό κατάλογο βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 174 του Νόμου 3463/2006 που αφορά βεβαιωμένα χρέη στην επωνυμία Β. Ι.

Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικό κατάλογο βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 174 του Νόμου 3463/2006 που αφορά βεβαιωμένα χρέη στην επωνυμία Γ. Κ.

Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικό κατάλογο βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 174 του Νόμου 3463/2006 που αφορά βεβαιωμένα χρέη στην επωνυμία Δ. Ε.

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης

Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στον Δήμο μας. Έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της “Εθνικής Εορτής 28ης Οκτωβρίου – διάθεση πίστωσης.”

Έγκριση απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών με θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου Δημοτικού Καταστήματος της Ενότητας Γλυκών Νερών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Θεσσαλών Μεσογείων «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», για τις ανάγκες του χορευτικού του συλλόγου.

Έγκριση απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών με θέμα: Λήψη απόφασης για διάθεση αίθουσας Δημοτικού Καταστήματος της Ενότητας Γλυκών Νερών στον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Γυναικών Γλυκών Νερών, για τις ανάγκες της παιδικής χορωδίας του συλλόγου.

Έγκριση απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών με θέμα: Λήψη απόφασης για διάθεση αίθουσας Δημοτικού Καταστήματος της Ενότητας Γλυκών Νερών στον Σύλλογο Ηπειρωτών Γλυκών Νερών & Κάντζας Παλλήνης «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ», για τις ανάγκες της χορευτικής ομάδας του συλλόγου.