Η τουριστική προώθηση της Αττικής στο επίκεντρο σύσκεψης της Περιφερειάρχη Αττικής & της Αν. Υπουργού Τουρισμού

Σύσκεψη για τη στρατηγική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Αττικής και την προώθηση και προβολή της διεθνώς ως τουριστικού προορισμού 12 μήνες τον χρόνο, είχαν η Περιφερειάρχης Αττικής, η αναπλ. Υπουργού Τουρισμού και ο Γεν. Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η συνάντηση εργασίας είχε ως αντικείμενο την αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Αττικής, με έργα προτεραιότητας που αφορούν μεταξύ άλλων, σε αναπλάσεις χώρων και στον εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών σε τουριστικούς προορισμούς.

Τέλος, η Περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου και η αναπλ. Υπουργός κ. Έ. Κουντουρά, συζήτησαν την προοπτική ένταξης των συγκεκριμένων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Αττικής, το ενδεχόμενο συνδιοργάνωσης αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, τη δημιουργία ψηφιακών πολυθεματικών χώρων πολιτισμού και τουρισμού καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με στόχο την εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε σημεία πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.