Συνεδριάζει την Τρίτη, 26 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου

Συνεδριάζει την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, ώρα 21:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος η συγκρότηση επιτροπής για την προετοιμασία Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου και η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων, με την ίδρυση και λειτουργία διαδημοτικής Μ.Ε.Β.Α., μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και των Δήμων Μαρκοπούλου, Παιανίας, Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για την προετοιμασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου κατά το άρθρο 70 του Ν. 3852/10.

2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς μελέτης κυκλοφοριακής οργάνωσης περιοχής Νηρέα από τον εξωραϊστικό σύλλογο Νηρέα προς το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης για την διαχείριση βιοαποβλήτων, με την ίδρυση και λειτουργία διαδημοτικής Μ.Ε.Β.Α., μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και των Δήμων Μαρκοπούλου, Παιανίας, Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος.

4. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την 9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2018, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους την εργασία «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, ελέγχου & επεξεργασίας εξειδικευμένων στοιχείων για την υποστήριξη της επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

7. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους την εργασία «Συλλογή και επεξεργασία εξειδικευμένων στοιχείων για τη δράση «Διαλογή στη Πηγή» (ΔσΠ) & Διαχείριση κλαδεμάτων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την υποστήριξη υλοποίησης της Διαδημοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης».

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και άρση διακοπής της σύμβασης για το έργο «Αντικατάσταση Παλαιών Τμημάτων Δικτύου Ύδρευσης – Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης – Αντικαταστάσεις Σωληνών και παράταση εργασιών».

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υψομετρικών μελετών στην εντός σχεδίου περιοχή «Κόκκινο Λιμανάκι», της διανοιγμένης οδού Κονδύλη στο τμήμα που βρίσκεται έμπροσθεν του Ο.Τ. 197 και Κ.Χ. 196 και της κάθετης σε αυτήν μη διανοιγμένη Ανώνυμη 6 οδό στο τμήμα που βρίσκεται έμπροσθεν του Ο.Τ.197.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ..

11. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών Τ.Α.Π. οικοπέδων ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα έτους 2015.

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συνδρομών σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων.

13. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 2018».

14. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.