Ενιαίος ο Δήμος, τρεις οι παρελάσεις….

Τρεις οι πόλεις του ενιαίου Δήμου Παλλήνης, αντίστοιχες και οι παρελάσεις την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου 2001. Για δεύτερη φορά –η πρώτη ήταν στις 25 Μαρτίου 2011- ο Δήμος Παλλήνης επιλέγει να παρελάσουν Σχολεία και τοπικοί συλλογικοί φορείς, την ίδια ώρα και στα ίδια χωροταξικά σημεία που επί σειρά ετών γίνονταν στις τρεις πόλεις.

Για το σκοπό αυτό σε προγενέστερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, εγκρίθηκε η διάθεση συνολικού ποσού 5.400 ευρώ για την ηχητική κάλυψη (3.200 ευρώ) των παρελάσεων σε Παλλήνη και Γέρακα καθώς και για κατασκευή εξέδρας και προμήθειας δάφνινων στεφάνων.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθ. Ζούτσος θα παραστεί στην παρέλαση της Παλλήνης.