Ανακατασκευάζονται 6 Παιδικές Χαρές στην Παλλήνη και 1 στο Γέρακα

Στην ανακατασκευή επτά παιδικών χαρών του Δήμου Παλλήνης, στις δημοτικές ενότητες Γέρακα και Παλλήνης προτίθεται να προχωρήσει άμεσα η Δημοτική Αρχή προκειμένου να εναρμονιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές τους προς σχετική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην τεχνική έκθεση – η οποία θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2012 με ζητούμενο ην έγκρισή της- αναφέρεται ότι προβλέπεται να γίνει διάστρωση σκυροδέματος στις επιφάνειες ασφαλείας των οργάνων των παιδικών χαρών, έτσι ώστε να τοποθετηθεί δάπεδο ασφαλείας όπου χρειάζεται.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής Παλλήνης, οι έξη Παιδικές Χαρές που θα ανακατασκευαστούν στην πόλη της Παλλήνης είναι:

1. Πλατεία αστυνομίας

2. Πλατεία Σολομού (κάτω)

3. Παιδική χαρά Κάντζας

4. Παιδική χαρά Αργυράς Σελήνης

5. Πλατεία Δημαρχείου

6. Παιδική χαρά Πανοράματος (με επιπρόσθετη εργασία την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης)

Σε ότι αφορά την πόλη του Γέρακα, η ανακατασκευή αφορά την Παιδική Χαρά του 5ου Νηπιαγωγείου.

Στο εύλογο ερώτημα, γιατί αυτή η δυσαναλογία στην κατασκευή 6 Παιδικών Χαρών στην Παλλήνη και 1 στο Γέρακα, η απάντηση παραπέμπει στο γεγονός, ότι σχεδόν όλες οι Παιδικές Χαρές στην πόλη του Γέρακα είχαν ανακατασκευαστεί εναρμονιζόμενες στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ στην διάρκεια της περασμένης τετραετίας από την πρ. δημοτική αρχή Γέρακα, σε αντίθεση με τις Παιδικές Χαρές της Παλλήνης όπου τώρα «διευθετείται» αυτή η εκκρεμότητα!

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 60.215,45€, πλέον ΦΠΑ 23% 13.849,55€ (σύνολο 74.065,00€) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Παλλήνης.