Από 24 Μαΐου μέχρι & 9 Ιουνίου 2017 οι αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Πενήντα οκτώ (58) οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στους 8 Δήμους της περιοχής μας (δεν αναφερόμαστε στους ιδιωτικούς σταθμούς) για τους οποίους και θα γίνουν οι αιτήσεις εγγραφής προς την ΕΕΤΑΑ  εκ μέρους των γονέων και κηδεμόνων που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή μας. Οι δομές ανά Δήμο, είναι: Δήμος Παλλήνης: 19, Δήμος Παιανίας: 4, Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος: 7, Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: 3, Δήμος Κρωπίας: 7, Δήμος Λαυρεωτικής: 4, Δήμος Σαρωνικού: 9 και Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 5 

 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχουν:

Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών
Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
(Σημειώνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες – πατέρες ή ωφελούμενοι.)

Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενες/νοι) ή

β) να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία.

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα
κατάσταση απασχόλησης και στην εργασιακή σχέση και στο είδος απασχόλησης
οικογενειακή κατάσταση

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 24 Μαίου 2017  έως 9 Ιουνίου 2017, στη Διεύθυνση. (www.eetaa.gr. paidikoi.eetaa.gr).

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αποσταλούν κατά το χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 9/6/2017 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).

Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (9/6/2017), θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των αιτήσεων καταρτίζονται οι Προσωρινοί Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr. paidikoi.eetaa.gr) στις 27 Ιουνίου 2017.

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 28-30/6/2017

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 4 Ιουλίου 2017

Εγγραφή στις δομές-υπογραφή ωφελουμένων με Δομές: Τρίτη 4 Ιουλίου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2017

 Ακολουθούν Πίνακες με τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ανά Δήμο