Ενεργοποιείται η παρακράτηση 1% υπέρ ΟΑΕΔ από τις αποδοχές των υπαλλήλων των τραπεζών και των θυγατρικών τους

Παρακράτηση χρημάτων ύψους 1% από τις τακτικές, τις όποιες πρόσθετες αποδοχές και τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις των υπαλλήλων των Τραπεζών και των εταιρειών που ανήκουν σε αυτές, θα γίνεται εφεξής υπέρ του ΟΑΕΔ , σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Εργασίας. Η απόφαση για την παρακράτηση καλύπτεται από τον νόμο 3986/2011.

• Σημειώνεται ότι από σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουλίου, ισχύει η νέα κλαδική σύμβαση των Τραπεζοϋπαλλήλων, με την οποία προβλέπεται μείωση 6% επί των μισθών τους. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, ο μισθός ενός πρωτοδιοριζόμενου τραπεζικού υπαλλήλου ορίζεται στα 984 €.