Δ.Ν.Τ.: να απαλλαχθούν από το ΦΠΑ επιχειρήσεις με τζίρο έως 25.000 €

Tην υποχρεωτική απαλλαγή από ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις και για επαγγελματίες με ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 20.000 – 25.000 ευρώ εξετάζει το υπουργείο οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ η συνεισφορά των επαγγελματιών αυτών και των επιχειρήσεων είναι αρνητική στα έσοδα ΦΠΑ, δηλαδή παίρνουν μεγαλύτερη επιστροφή φόρου, από αυτόν που αποδίδουν.

Επίσης, ο φορολογικός μηχανισμός επωμίζεται και το κόστος της διαχείρισης όλων των δηλώσεων.
Η σχετική διάταξη, αναμένεται να περιληφθεί σε κάποιο από τα νομοσχέδια Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή μετά τις 15 Ιουλίου 2013.