Νέος πρόεδρος της Attica Bank o Κωνσταντίνος Μακέδος

Η Attica Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, σε συνέχεια της παραίτησης του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και μη εκτελεστικού μέλους, Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, εξέλεξε νέο πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τον Κωνσταντίνο Μακέδο, αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο και ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

– Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)

– Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)

– Θεόδωρος Πανταλάκης, διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

– Ιωάννης Τσακιράκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

– Αντώνιος Βαρθολομαίος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

– Αλέξιος Πελέκης, (μη εκτελεστικό μέλος)

– Γεώργιος Δουκίδης, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

– Ελένη Κολιοπούλου, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

– Χαρίτων Κυριαζής, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

– Ανδρέας Ταπραντζής, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

– Αικατερίνη Ονουφριάδου, (μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008)

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει καθοριστεί με την από 02-09-2020 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών, ήτοι τριετής.

Πηγή: ΑΜΠΕ