Σε 26,60 € την ημέρα η ειδική αποζημίωση για τους εργαζομένους που τέθηκαν εκτός εργασίας

Σε 26,60 ευρώ την ημέρα θα ανέλθει η ειδική αποζημίωση για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί ή θα τεθούν εκτός εργασίας εντός του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι δηλώσεις των αναστολών Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Κυριακή 15/11 και θα διαρκέσουν έως και 24/11.

Σε ότι αφορά τις πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους των κλειστών επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ θα πραγματοποιηθούν από 27/11/2020 έως και 3/12/2020.

Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πληττόμενων επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις από 15/11/2020 έως και 7/12/2020.

Οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους σε πληττόμενες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τις 7/12 και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.