…Ασήκωτα τα φορολογικά βάρη για τις οικογένειες στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ

Στην πρώτη θέση των επιβαρύνσεων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, βρίσκεται η Ελλάδα, όσον αφορά τουλάχιστον στις οικογένειες με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά!

Αυτό προκύπτει από τη σχετική Έκθεση του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία το σύνολο αυτών των επιβαρύνσεων ανέρχεται στο 44,5% των ακαθάριστων αποδοχών, όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι μόλις 26,4%.

Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα όσον αφορά στα βάρη που επωμίζεται άγαμος μισθωτός χωρίς παιδιά, καθώς οι επιβαρύνσεις από εισφορές και φόρους ανέρχονται στο 41,6% έναντι μέσου όρου 35,9% στις χώρες του ΟΟΣΑ, στοιχείο που τοποθετεί τη χώρα στην 11η θέση αυτής της κατηγορίας.

Συγκρίνοντας τα βάρη από φόρους και εισφορές το 2012 και το 2013, για τον άγαμο τα πράγματα είναι καλύτερα, καθώς καταγράφεται μείωση των βαρών κατά 1,35% αλλά μόνο κατά 0,79% από τον φόρο εισοδήματος, καθώς το υπόλοιπο 0,67% αφορά στη μείωση των εργοδοτικών εισφορών.

Αντιθέτως για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, όπου μόνο ο ένας ενήλικος εργάζεται, καταγράφεται αύξηση των επιβαρύνσεων κατά 0,6%, κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι η… φροντίδα στην οικογένεια είναι μάλλον άγνωστη λέξη για το εγχώριο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα.

Όσον αφορά στον μέσο ακαθάριστο μισθό στην Ελλάδα, από τις 22.240 ευρώ το 2012, υποχώρησε στις 20.604 ευρώ το 2013, καταγράφοντας μείωση 7,4%.

Τουλάχιστον εντυπωσιακά κρίνονται και τα στοιχεία από τη σύγκριση των ετών 2000- 2013, αφού σύμφωνα με την Έκθεση του ΟΟΣΑ, σημειώθηκε αύξηση 2,5% στα βάρη για τους άγαμους και 3,8% στα βάρη για οικογένειες με δύο παιδιά.