Απάτες με κοινοτικές επιδοτήσεις δεκάδων εκατ. αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Σε ανακτήσεις κοινοτικών επιδοτήσεων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές, καθώς το ΣΔΟΕ διαπίστωσε πλήθος παρατυπιών στις υπόχρεες επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες, και ήδη οι Αρχές συντάσσουν τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να ανακτηθούν τα ποσά.

Τα στοιχεία έφθασαν στα χέρια των αρμοδίων αρχών έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ, αρκετοί από τους οποίους κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ταυτόχρονα, το ΣΔΟΕ το προηγούμενο έτος αποκάλυψε σημαντικές υποθέσεις τοκογλυφίας, διαπίστωσε την προσαύξηση περιουσίας αιρετών, αλλά και εταιρεία που παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς να έχει άδεια από τη επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

Συνολικά οι ανακτήσεις επιδοτήσεων μαζί με τις υπόλοιπες περιπτώσεις που εντόπισε το ΣΔΟΕ ξεπερνούν τα 75 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το ΣΔΟΕ ανακοίνωσε μόνο τις σημαντικότερες (με ποσά άνω των 300.000 ευρώ) περιπτώσεις ελέγχων.

• Υστερα από εισαγγελική παραγγελία για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις. Από τη συστηματική διερεύνηση αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο δράσης εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές προμηθεύτριες εταιρείες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγματοποιούσαν μεμονωμένες εικονικές συναλλαγές. Διαπιστώθηκε η λήψη –από τις εν λόγω επιχειρήσεις– εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αρχικής αξίας 13,2 εκατ. ευρώ.

• Ξενοδοχειακή μονάδα στη Δυτική Ελλάδα έλαβε επιδότηση 1,2 εκατ. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης. Επίσης διαπιστώθηκε η καταστρατήγηση των διατάξεων του κώδικα τελών χαρτοσήμου και συντάχθηκαν σχετικά δελτία προς την αρμόδια εφορία για απόδοση τελών χαρτοσήμου ποσού 7,29 εκατ. ευρώ.

• Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 2 εκατ. ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης.

• Εγινε έλεγχος σε εταιρεία, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, χωρίς άδεια, παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου σε ιδιώτες πελάτες, σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού ρίσκου. Η εν λόγω επιχείρηση είχε κάνει έναρξη ως διαφημιστική εταιρεία και εξέδιδε εικονικά φορολογικά στοιχεία για υποτιθέμενες διαφημιστικές υπηρεσίες. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις πλέον των 500.000 ευρώ.

• Σε έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 9,2 εκατ. ευρώ.

• Σε έλεγχο σε πρώην αιρετό πρόσωπο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ηπειρο διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 1,19 εκατ. ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Spiroulina PLATENSIS ... το όπλο της φύσης για την τριχόπτωση!