Επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα χτυπάνε…”κάρτα” στην Εφορία.

Σε λειτουργία βάζει το υπουργείο Οικονομικών το όπλο των μαζικών διασταυρώσεων στις δαπάνες και τα έσοδα των επιχειρήσεων προκειμένου να καταφέρει καίριο πλήγμα στη φοροδιαφυγή. Εκδόθηκε η απόφαση που προβλέπει ότι κάθε μήνα ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο καταστάσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους και την αξία των συναλλαγών μαζί τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του site www.capital.grρεπορτάζ Σπύρου Δημητρέλη– θα πρέπει να υποβάλλουν:

  • τα στοιχεία των πελατών τους και την αξία των συναλλαγών μαζί τους με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Επίσης θα πρέπει να δηλωθεί η προ ΦΠΑ αξία, ο αριθμός των τιμολογίων και
  • τις πωλήσεις τους μέσω ταμειακών μηχανών ή μέσω χειρόγραφων αποδείξεων.
  • τα στοιχεία των προμηθευτών τους
  • τα στοιχεία των δαπανών τους με αποδείξεις ταμειακής μηχανής
  • τα στοιχεία των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.

Πότε υποβάλλονται

Οι καταστάσεις που αφορούν τα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών υποβάλλονται ανά μήνα. Η υποβολή των καταστάσεων που αφορά στις δαπάνες των επιχειρήσεων γίνεται ανά μήνα για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και ανά τρίμηνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, τον Μάρτιο θα υποβληθούν τα στοιχεία για τους πρώτους δυο μήνες του έτους.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο (σε αρχείο ή την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο taxis) θα χρησιμοποιούνται για διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίζονται πλαστά, νοθευμένα και εικονικά φορολογικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η δήλωση ενός τιμολογίου πολύ υψηλής αξίας που αφορά στη λήψη υπηρεσιών θα χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο εικονικού φορολογικού στοιχεία και θα εκδίδεται εντολή ελέγχου. Επίσης με τη διασταύρωση δεν θα είναι εφικτή η δήλωση ενός πλαστού τιμολογίου από το λήπτη του.

Χθες, δημοσιεύθηκε και η σχετική απόφαση ενώ τέθηκε σε λειτουργία και η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Να σημειωθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρης έχει δηλώσει μέσω του twitter ότι η απόφαση θα διορθωθεί και τελικά θα υπάρξει τετράμηνη περίοδος προσαρμογής. Δηλαδή η πρώτη φορά που θα υποβληθούν οι καταστάσεις θα είναι ο Μάιος και θα αφορά το πρώτο τετράμηνο του έτους.