Προκήρυξη 9 θέσεων τακτικού προσωπικού για το Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας

Προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 28/6.8.2020/τ. ΑΣΕΠ) η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Όσον αφορά την Ανατολική Αττική, προκηρύχθηκαν εννέα (9) θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας. Δείτε ΕΔΩ περισσότερα.