Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Μετρό “Δουκίσσης Πλακεντίας”. Το έργο θα γίνει σε σύντομο χρόνο

Η δωρεάν στάθμευση στους σταθμούς του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και Εθνικής Άμυνας δεν θα ισχύσει για πολύ ακόμη. Η εταιρεία “Αττικό Μετρό” προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωση διάρκειας 6 ετών των δύο χώρων, αξιοποιώντας τις τελευταίες εκτάσεις που παρέμεναν ανεκμετάλλευτες. Προηγήθηκε ο διαγωνισμός για το πάρκινγκ δυναμικότητας 200 θέσεων στο σταθμό Χαλάνδρι. 


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της εκμίσθωσης και για τους δύο χώρους στάθμευσης προβλέπονται “προνομιακές χρεώσεις.”

Ειδικότερα:

Η χρέωση για τους χρήστες του μετρό από τις 06.00 ως τις 20.00 για 4ωρη στάθμευση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 ευρώ και

για 12ωρη στάθμευση τα 6 ευρώ.

Η ενδιάμεση στάθμευση από 4 έως 12 ώρες θα χρεώνεται έως 0,50 ευρώ ανά ώρα επιπλέον της βασικής χρέωσης.

Ακολουθεί η περίληψη της πρόσκλησης του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού

«Εκμίσθωση / Αξιοποίηση Δυο Υπαίθριων Χώρων Στάθμευσης στους Σταθμούς «Εθνική Άμυνα» και «Δουκ. Πλακεντίας» της Γραμμής 3 του Μετρό»

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης μίσθωσης, διαμόρφωσης και αξιοποίησης ακινήτου με ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα τεύχη του Διαγωνισμού.

Τα δύο ακίνητα αφορούν οικοπεδικές εκτάσεις 6.419,10 μ2, και 15.203,40 μ2 αντίστοιχα, ιδιοκτησίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, που χωροθετούνται, στο βόρειο- ανατολικό τμήμα του ΟΤ 189, με πρόσοψη στη Λεωφ. Μεσογείων και την οδό Αναστάσεως, σε επαφή με την ανατολική είσοδο του Σταθμού του Μετρό «Εθνική Άμυνα», το ένα και το δεύτερο στη συμβολή της οδού Παναγούλη και της Αττικής οδού στο Χαλάνδρι, με πρόσοψη στην οδό Παναγούλη, σε επαφή με την κύρια είσοδο του Σταθμού του Μετρό «Δουκ. Πλακεντίας».

Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός πλειοδοτικός με δημοσίευση της παρούσας περίληψης στον Ελληνικό Τύπο και όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού στον ιστοχώρο της ΑΜ  http://www.ametro.gr/?p=9523 

Οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές γραπτά στο σχετικό έντυπο προσφοράς που συνοδεύει τα τεύχη του Διαγωνισμού.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εξαετής.

Δεκτοί στο Διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. Ανάδοχος μισθωτής θα ανακηρυχθεί ο Διαγωνιζόμενος με την υψηλότερη προσφορά μίσθωσης, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια των άρθρων 6.1 & 6.2, της Πρόσκλησης όσον αφορά τα ποιοτικά στοιχεία του Διαγωνιζομένου και τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης εκμετάλλευσης.

Προθεσμία υποβολής των προσφορών: 30/11/2017 και ώρα 15:00 π.μ.