Θετική κατάληξη για τέσσερις Πολεοδομικές Ενότητες της Παλλήνης

Μετά πάροδο δύο δεκαετιών επί τέλους, τέλος σε τέσσερις σοβαρές εκκρεμότητες που «φρέναραν» έως σήμερα την ανάπτυξη της δημοτικής ενότητας Παλλήνης. Πρόκειται για τις Πολεοδομικές Ενότητες: “Καραούζι” (Π.Ε 1) “Παπαχωράφι” (Π.Ε 8) “Μάριζα” (Π.Ε 9) και “Νέα Παλλήνη” (Π.Ε 13).

Ο φάκελος με τις τέσσερις Πολεοδομικές Ενότητες ήδη βρίσκεται προς έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να εκδοθεί γνωμοδότηση και υπό την προϋπόθεση ότι «όλα έχουν καλώς» η πράξη ένταξης των πολεοδομικών ενοτήτων στο Σχέδιο Πόλης, θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΥΠΕΚΑ είχε ολοκληρώσει τον νομοπαρασκευαστικό έλεγχο των τεσσάρων Πολεοδομικών Ενοτήτων το περασμένο καλοκαίρι, πλην όμως η αλλαγή του γενικού οικοδομικού κανονισμού προϋπόθετε επί μέρους προσαρμογές και τροποποιήσεις οι οποίες και ολοκληρώθηκαν.