Εγκρίθηκε η προμήθεια σχολικών αιθουσών για το 1ο & 2ο Γυμνάσιο Παιανίας

1ο & 2ο Γυμνάσιο Παιανίας

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η προμήθεια του Δήμου Παιανίας για τις σχολικές αίθουσες που θα τοποθετηθούν στον χώρο των 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας ώστε να επιστρέψει η κανονικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών έως ότου αποκατασταθεί το κτίριο. 

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί και η σύμβαση με τον ανάδοχο οπότε και αναμένεται να τοποθετηθούν οι πρώτες αίθουσες στο χώρο.

Θυμίζεται πως με την αποκατάσταση του κτιρίου, οι αίθουσες θα μεταφερθούν και θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη πάγιων αναγκών της σχολικής κοινότητας.