Επανέρχεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης αλλά μόνο μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης

Με διάταξη που περιέχεται στο Σχέδιο Νόμου, «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επαναφέρεται ο θεσμός μεταφοράς συντελεστή μέσω συγκεκριμένων αλλαγών. Ειδικότερα: εφεξής, η διάθεση των τίτλων θα γίνεται μόνο από την Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και όχι από τον ιδιοκτήτη τους, προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο συγκέντρωσης τίτλων μεταφοράς από μικρό αριθμό εταιρειών όπως κατά κόρο συνέβη τα τελευταία χρόνια. 

Έτσι, οι τίτλοι θα διατίθενται είτε για να αγοράσει κάποιος το δικαίωμα να χτίσει περισσότερο (σε ειδικές ζώνες, τις οποίες θα υποδείξουν οι Δήμοι ή το Υ.Π.ΕΝ) ή για την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση των μεγάλων αυθαιρέτων.

Ενδιαφέρον νέο στοιχείο είναι ότι οι ειδικές ζώνες θα ορίζονται με πολεοδομική μελέτη η οποία θα αφορά όλη την έκταση του Δήμου, προκειμένου να συνυπολογίζεται και να αξιολογείται η πολεοδομική επιβάρυνση κάποιας περιοχής.

Βέβαια, το ζητούμενο στην υπόθεση είναι η έλλειψη κινήτρου στους Δήμους ως προς τον προσδιορισμό ζωνών υποδοχής συντελεστή, βοηθούντος και του φόβου που “γεννά” το λεγόμενο τοπικό, πολιτικό κόστος, οπότε, η ανάληψη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας εκ μέρους ενός Δημάρχου θα συνδέεται με το βαθμό ευθύνης και ευσνειδησίας του!

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Σχεδίου Νόμου, οι τίτλοι μεταφοράς συντελεστή θα μπορούν να εκδοθούν και για οικόπεδα στα οποία έχει απαγορευθεί η δόμηση για αρχαιολογικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους συμπεριλαμβανομέων και των παραρεμάτιων οικοπέδων τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, αφθονούν στις περιοχές Παλλήνης και Ανθούσας.