Έντονη αντίδραση της Δημοτικής Αρχής Σπάτων-Αρτέμιδος στον προβαλλόμενο ισχυρισμό περί “υπερχρεωμένου Δήμου”

dimarxos_spaton
dimarxos_spaton

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος κ. Χρήστος Α. Μάρκου, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας “Έθνος”, χθες, Τρίτη 21/1/2014, σύμφωνα με το οποίο, ο Δήμος εμφανίζεται στη λίστα των υπερχρεωμένων Δήμων.
Σημειώνετται ότι με βάση το δημοσίευμα, το σύνολο των εσόδων για το 2013 ανέρχεται στα 27.704.326 ,00€ ενώ το σύνολο των δαπανών είναι 46.653.226€ .
Κατά τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, “στους παραπάνω αριθμούς ο συντάκτης του δημοσιεύματος αποκρύπτει στα μεν έσοδα ποσό 25.432.676,07€ που αφορά επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη παλαιών οφειλών, στις δε δαπάνες ανακριβώς αναφέρεται ποσό 23.225.659,65 € ποσό που εξοφλήθηκε από τον Δήμο με τη βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό αυτό ως δαπάνη κάλυψε παλιές οφειλές, σε ΕΥΔΑΠ και προμηθευτές.”
Η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου -επισημαίνετραι στην ανακοίνωση- είναι η εξής:

  • TAMEIAKO ΥΠΟΛΟΙΠΟ στις 31/12/2012 6.223.596€
  • ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 46.834.482€
  • ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 44.805.396€
  • Πραγματικό Οικονομικό Αποτέλεσμα στις 31-12-2013: 8.252.682 €

Η ανακοίνωση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος καταλήγει:

Στα τρία χρόνια, η σημερινή διοίκηση του Δήμου, εξάλειψε κάθε μη απαραίτητη δαπάνη, περιόρισε δε κάθε άλλη δαπάνη στο άκρως απαραίτητο για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και μέσα στο ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό κλίμα και στα ιδιαίτερα δυσμενή για τον Δήμο οικονομικά μεγέθη, κατόρθωσε δύο βασικά επιτεύγματα: διατήρησε και ανέπτυξε τις κοινωνικές δομές για τους πολίτες, όπως παιδικοί σταθμοί και δημοτικά ιατρεία και κατέστησε το Δήμο πλήρως οικονομικά βιώσιμο. Η οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος αποδεικνύεται από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών και μέσω αυτού σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο δημόσιο φορέα, όπως, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.
Απορίας άξιο είναι από πού αντλούνται τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα αφού είναι παντελώς ψευδή και ποιο νοσηρό σκοπό εξυπηρετούν.”