…Ανάκληση ορισμού προϊσταμένης στο ΚΕΠ Παιανίας για “παραποίηση του βαθμού σπουδών της στο Λύκειο”

Με την υπ’αριθμ. 142/15-5-2014 απόφαση του Δημάρχου Παιανίας, που δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια, ανακαλείται ο διορισμός της προϊσταμένης του ΚΕΠ Ν. Κ., διότι «…δολίως κατέθεσε παραποιημένο τίτλο σπουδών», όπως επί λέξει αναγράφεται στην σχετική απόφαση.

Στην σχετική απόφαση του Δημάρχου Παιανίας, γίνεται αναφορά σέγγραφο του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων, σύμφωνα με το οποίο ο προσκομισθείς από την προϊσταμένη του ΚΕΠ τίτλος σπουδών «…έχει παραποιηθεί στους επιμέρους βαθμούς και στον γενικό μέσο όρο».