Η διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου για τα απορρίμματα στα θέματα του Περιφερ. Συμβουλίου

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 15.30 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) με 11 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Πρώτο θέμα, η έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου για τον εναλλακτικό περιφερειακό σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, δαπάνης 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρ. Καραμάνο.

Στα υπόλοιπα θέματα, περιλαμβάνεται και η ανάδειξη γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη βελτίωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού, συνολικού μήκους 500μ, στη νοτιοδυτική περίμετρο του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) και τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης με εισηγητή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Α. Αναγνωστόπουλο.

Πρόκειται για το χώρο που φιλοξενεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Αθηνών Χρησιμοποιούνται από τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου μετά τη λήξη των μαθημάτων τους.

Στον ίδιο χώρο λειτουργεί από το 1977 το Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου. Αναγέρθηκε με δωρεά του Μποσοδάκη Αθανασιάδη.