Με την επικείμενη νομοθετική παρέμβαση περί αυθαιρέτων θα συμβούν … όλα! Νομιμοποιούνται πάσες οι ανομίες!

Μία ακόμη νομοθετική παρέμβαση επικεντρωμένη στην νομιμοποίηση των αυθαιρέτων με προφανή κίνητρο, το εισπρακτικό τίμημα. Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό ότι εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα δοθεί στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου στο οποίο θα προβλέπεται νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και σε βάθος χρόνου!

Οι πληροφορίες είναι ασφαλείς και διαχέονται από πολιτικά στελέχη του ΥΠΕΚΑ.

Αναλυτικότερα:

  • θα νομιμοποιηθούν όλα τα κτίσματα που δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια και ανεγέρθηκαν προ του 1975″,
  • θα νομιμοποιηθούν όλες οι μικροαυθαιρεσίες του ακινήτου που διαθέτει οικοδομική άδεια”
  • θα νομιμοποιηθούν μεσαίου εύρους αυθαιρεσίες, όπως παραδείγματος χάριν κλεισμένος ημιυπαίθριος χώρος περιορισμένης επιφάνειας, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εντός οικοδομικής άδειας και σε ότι αφορά τις μεγάλες παραβάσεις θα καλύπτονται από την ισχύουσα ρύθμιση της τακτοποίησης για 30 χρόνια.”

και τέλος -… το ελκυστικότερο!-

  • ” η νομιμοποίηση θα είναι οριστική, θα έχει μόνιμη ισχύ…”

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, η οποία θα περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα στοιχεία ενός κτιρίου – σχέδια, οικοδομική άδεια, ενεργειακό πιστοποιητικό, βεβαιώσεις μηχανικών.

(ελπίζουμε αυτή η εξέλιξη να φτάσει ως το τέλος της)